Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Bodemleven algemeen   (in bewerking)

Bodemleven is een uitgebreid onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Er zijn ook veel misverstanden over. Tussen bodems onderling zit een groot verschil in de hoeveelheid en samenstelling van het biologisch leven in de grond. Al dit leven kunnen we in de biomassa uitdrukken.

De biomassa aan bodemleven kan per hectare gelijk zijn aan het gewicht van 1 kalf tot ongeveer 20 koeien. Evenals koeien scheiden de bodemdiertjes mest uit. In een grond met weinig bodemleven zal van 1 kalf mest vrijkomen waarvan de planten kunnen profiteren. Bij een rijke grond de mest van 20 koeien per hectare. De omvang van het bodemleven maakt dan ook veel uit voor de inschatting van de vruchtbaarheid van de grond. De zuurstofhuishouding moet dan wel goed zijn geregeld, want anders wordt het, zeker in een rijke grond, al snel een (stinkende) massa omdat het anaërobe leven in de grond dan toeneemt. Of dat door de te sterke groei van aerobe bacteriën teveel zuurstof wordt geconsumeerd. Ook de variatie in soorten bodemleven is van belang voor een gezonde bodem. De aanwezigheid van veel soorten zorgt zoals in elk ecologisch systeem voor evenwicht en voor snelle aanpassing bij veranderende omstandigheden.

Koch Eurolab heeft diverse analysepakketten dat de bodembiologie in beeld brengt. (actuele prijzen en meer details, voorbeelden en bemonsterings-strategieën / aanpak zie: onderzoeken-overzicht-prijslijst

analysepakket

Globale beschrijving
Doel van het pakket

Pakket bodem  Basis plus  (bodemvruchtbaarheid en bemesting.)

Bepaling van verhoudingen tussen groepen bacteriën (aeroob, anaeroob diep anaeroob), actinomyceten en schimmels, gisten, zuurstofhuishouding en diverse chemische parameters die ook aspecten van bodembiologie toelichten. mineralen CEC berekening etc etc. (internetprijs analysepakket zonder advies is ongeveer 

-          - Bemestingsadviezen

-          - Bodemproblemen opsporen

-          - Bodemvruchtbaarheid in beeld
   brengen
- Effect onderzoeksmaatregelen
   volgen

- geschiktheidsbepaling
   proefvelden m.b.t. toepassing
   organische meststoffen.

 

Bodemleven screening  Bodemfauna
(bodemanalysepakket 3)

Tellingen van soorten protozoen, raderdiertjes, beerdiertjes, aaltjes,
potwormen,
springstaarten en mijten (optie: uitgesplitst in soorten) 
"bodemleven-screening".(internetprijs analysepakket zonder advies is ongeveer € 
 

-          - Omvang en diversiteit van het 
   bodemleven bepalen.

-

-         -  Mineralisatiekracht "oude kracht"
   bepalen.

 Microbiologische analyses uit bodemanalyse B : 

Bepaling van verhoudingen tussen groepen bacteriën, aeroob, anaeroob, diep anaeroob, actinomyceten en schimmels, gisten, redox, en latente zuurststofstress. 

als aanvulling op bodemlevenscreening: 

 

Hygiënepakket

Diverse bacteriën en schimmels, waaronder schadelijke soorten(internetprijs analysepakket zonder advies is ongeveer  afhankelijk van onderzoeksdoel)

-         -  Bodemhygiëne vaststellen t.b.v.
   bijv. gezondheid vee, tuinbouw


- werken met grond etc.

Overige niet routinematige bodembiologische parameters.
Op verzoek, in aansluiting op research en onderzoeksprojecten

 

Laatst gewijzigd: 03/12/2020
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab