Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)
In aantallen per gram grond

Globaal niveau van biologisch leven in de grond

Bacteriën (Bodemleven)

Aërobe bacteriën hebben zuurstof nodig voor hun bestaan. Door het aantal van deze bacteriën te bepalen weten we of er globaal gezien veel of weinig biologisch leven in een grond aanwezig is. Zijn er veel aërobe bacteriën aangetroffen, dan is er een actiever bodemleven waarbij ook een hogere vruchtbaarheid in de vorm van nalevering van voedingsstoffen kan worden verwacht.  Er zijn vele honderden soorten bacteriën in de grond, deze bepaling geeft een optelling weer van de kweekbare, met zuurstof levende, bacteriën in miljoenen per gram grond. In het gegeven bemestingsadvies wordt rekening gehouden met de uitkomsten van het aantal bacteriën en andere organismen.

Aeroob versus anaeroob.
Vaak wordt gezegd: het aantal aerobe bacterien moet zo hoog mogelijk zijn "want dat zijn de goede bacterien".  De verhouding aerobe bacterien staat tot anaerobe bacterien dient in een echt optimale bodem 10 op 1 te zijn. Het gaat hier om bodems die voor meer dan 80% uit kruim bestaan. Kleine knikkertjes bodemmateriaal, van 1-3 mm doorsnede. Maar er zijn weinig bodems die daar aan voldoen en gaat deze ideale verhouding dan ook niet vaak op.  Er is daarom een streefwaarde voor anaerobe bacterien die is gekoppeld aan de bodemstructuur. Hoe beter de structuur, des te hoger de streefwaarde voor anaerobe bacterien (nee, geen schrijffout). Op "normale, en dus matige" bodems is de streefwaarde dan ook  veelal < 0,3. Het aantal anaerobe bacterien kan dan het beste relatief laag zijn. Anaerobe bacterien zijn weliswaar gewenst, maar komen alleen in  bodems met een kruimstructuur tot hun recht.

Sulfidenvormende bacteriën
Een andere groep anaerobe bacterien zijn de sulfidenvormende bacterien. Deze worden ook in het pakket bodem (A, B of C) bepaald en zijn echter minder gewenste bodembewoners. Deze groeien alleen in echt zuurstofloze (delen van de) grond. Ze zijn overgevoelig voor zuurstof. In deze groep zitten onder meer clostridia (ook apart te bepalen in het aanvullende "bodemhygiene" pakket.

Overzicht meest gevraagde Bacterie analyses bij Koch-Eurolab

Bepaling / parameter

eenheid

Laagste uitslag *)

methode

In analysepakket:
Aerobe bacteriën
In miljoenen stuks per gram grond
0,1 x miljoen stuks per gram
Kweek op voedingsbodem methode Koch

-Pakket bodem A, B of C

-hygiënepakket

Anaerobe bacteriën
miljoen stuks per gram grond
0,01 x miljoen stuks per gram
Kweek op voedingsbodem methode Koch

-Pakket bodem A, B of C

-hygiënepakket

Sulfidenvormende bacteriën

In duizenden stuks per gram grond
0,1 x duizend stuks per gram
Kweek op voedingsbodem methode Koch

-Pakket bodem A, B of C

-hygiënepakket

Clostridia

In aantallen per gram grond
100 stuks per gram
Kweek op voedingsbodem methode Koch
 

-hygiënepakket

E- Coli
In aantallen per gram grond
100 stuks per gram
Kweek op voedingsbodem methode TBX
 

-hygiënepakket

Actinomyceten

In aantallen per gram grond

100 stuks per gram

Kweek op voedingsbodem methode Koch

 -maatwerk

Identificatie van bacteriën

 taxonomie

 

diverse technieken

 -maatwerk

Overige, op verzoek en in research pakketten.

 

 

 

 

*) dit betreft routine onderzoek, in speciale gevallen kunnen andere detectiegrenzen worden aangehouden.

 
Partijen grond / aanvulgrond
Voor partijen grond is dit aantal aërobe bacteriën van belang om te zien of deze grond geschikt is om een toekomstige laag beneden 30 cm diepte te vormen. In sommige bodems zit te veel leven om als ondergrond te dienen. Aërobe bacteriën eisen een hoeveelheid zuurstof die in de laag beneden 30 cm minus maaiveld meestal niet voldoende aanwezig is. Wanneer er veel aërobe bacteriën in die partij grond zitten zal deze grond wanneer deze dieper komt te liggen als het ware verzuren.  Het kan leiden tot zuurstofgebrek en wateroverlast door de aanmaak van vetzuren. Zie ook het artikel over zuurstof

 

Laatst gewijzigd: 06/04/2017
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab