Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Bodem check-up

Een bodemcheck-up is een onderzoek dat door ons ter plaatse wordt uitgevoerd.
Dit onderzoek is met name interessant bij:

  • (nieuwbouw) glastuinbouw
  • problemen met groei (bij kleinere projecten beter eerst een bodemvruchtbaarheidspakket 2 laten uitvoeren)
  • Indien bij voorgaande bodemanalyse  (bijv. Pakket bodem (A/B/C)) indicaties voor problemen met de bodemstructuur naar voren kwamen.
  • Kwaliteitsprojecten groenvoorziening.

Dit onderzoek bestaat globaal uit:

  • Profielonderzoek ter plaatse
  • Bodemweerstanden (wortelindringings-weerstand)
  • Diverse laboratorium analysepakketten afhankelijk van de omstandigheden.
  • Zoals eventueel: bodemvruchtbaarheidspakket al of niet met aanvullingen, bodemleven screening (incl. aaltjes), milieuanalyses.

Op grond van deze gegevens worden adviezen gegeven om uw project zo goed mogelijk te vervolgen.

Prijs op basis van offerte, prijzen vanaf 750 euro.

Laatst gewijzigd: 28/06/2017
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab