Bodemonderzoek en natuur

Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare heeft ruime ervaring met het uitvoeren van bodem onderzoek in de natuur zoals bosvitaliteit, biodiversiteit, nul-situatie-effect onderzoek, verschraling, milieuvervuiling.
Naast het uitvoeren van monsterneming en analyses kan desgewenst ook worden meegedacht in het onderzoeksontwerp en het formuleren van een advies met in achthouding van projectrandvoorwaarden.
Onze opdrachtgevers zijn bijv. natuurbeheerders, universitaire instituten, rijksoverheid, en waterschappen.

Enkele voorbeelden van onderzoeken die we kunnen uitvoeren zijn:

Het identificeren en kwantificeren van bodemdiertjes
- Als nul situatie om effecten van maatregelen vast te leggen.
- Onderdeel van biodiversiteitsonderzoek.

Bodemvruchtbaarheidonderzoek (mineralen, bodembiologie, bodemprocessen)
- Inschatten van de vruchtbaarheid, in geval van groei-problemen, stimuleren doelgewassen.
- Mineralisatiesnelheid vaststellen, voor vruchtbaarheid maar ook verschraling.

 Voor verdere analyse ga naar onze analyselijst

Koch Eurolab
Part of Normec Foodcare
0570-524017
Normec Dumea
Industrieweg 16
8131 VZ Wijhe
Normec Robalab
Florijn 4
5751 PC Deurne
© Copyright 1997-2022, Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare