Een schone vruchtbare moestuin

vervuilde bodem
Ook een licht vervuilde grond kan zowel het werken in de moestuin als de gewassen ongezond worden. Het werken in de tuin kan inademing met grondstof veroorzaken, bij het schoffelen, harken en grasmaaien. Via dat stof is het voornamelijk lood en PAK's (poly-aromatische-koolwaterstoffen) die in de longen terecht komen. Zware metalen worden vooral door blad- en wortelgewassen opgenomen. PAK's vormen vanuit de grond weinig risico, zeker als de groente goed wordt gewassen.  Veel oude bodems die zware metalen bevatten, hebben ook "last van" PAK's. PAK's worden door planten niet opgenomen, zware metalen wel. 

ècht gezonde groente:
Naast eventuele vervuiling is ook de samenstelling van de groenten van belang. Zeker als veel groenten uit eigen tuin worden gegeten. Een evenwichtige mineralenverhouding in de bodem zorgt er voor dat veel nuttige mineralen en vooral spoorelementen in de groente zit. Via een gedegen bemestingsadvies wordt de bodem zo "afgeregeld" dat de samenstelling van de groente veel beter wordt en minder zware metalen bevat door een passend bemestingsadvies. 

 

Object Meest voorkomende reden voor vervuiling Vervuiling Analyse pakket  2C bodemvruchtbaarheid en zware metalen  (incl. beoordeling en advies ca. 320,-) Schonegrond analyse (zware metalen PAK, PCB, min Olie)  ca 315,-

Idem schone grond + OCB bestrijdings-middelen

 

ca 420,-

Analyse op groente mineralen en zware metalen

ca 155,-

stads- of dorpstuin van voor 1965 vervuiling door bewoning, legen (kool)aslade, verfresten krabben schilderwerk  PAK,
zware metalen 
beste keus   goede keus meestal niet  noodzakelijk   pas na bodem onderzoek
oude stadskern/centrum oude ambachten, stadsafval, dumpen as, vervuilde bouwmaterialen etc.  hoofdzakelijk PAK  zware metalen  goede keus   goede keus meestal niet  noodzakelijk  pas na bodem onderzoek 
 fruitboomgaard in periode 1940- 1975

OCB persistente

bestrijdings-middelen

 
  samen met schone grond + OCB pakket       
asbestverleden eerst asbestonderzoek uitvoeren           
recente toepassing van
bestrijdingsmiddelen
 met wat meer gegevens en foto's kunnen we de meest kansrijke analyses aanbevelen          
sabotage in de tuin veelal met huishoudelijke producten en bestrijdingsmiddelen   met wat meer gegevens en foto's kunnen we de meest kansrijke analyses aanbevelen    vaak informatief, sluit ook evt. anders bodemoorzaken al of niet uit      
uiterwaarden e.d.    zware metalen, dioxine, radio-activiteit      beste keus   

Alle prijzen excl. btw, excl. monsterneming en monsters franco Deventer.

De zware metalen: (de vetgedrukte komen alleen in dat aangegeven pakket voor)
In bodemvruchtbaarheidspakket zijn dat:  Cadmium, Lood, Nikkel, Chroom, Arseen, Vanadium, Kobalt, Zink en Koper
In het schone grondpakket is dat            : Cadmium, Lood, Nikkel, Kwik, Barium, Kobalt, Zink en Koper

zie meer informatie over prijzen, pakketten, tips voor monsterneming, hoeveelheid benodigd monster etc.
de algemene prijslijst >>>>: 

 

Koch Eurolab
Part of Normec Foodcare
0570-524017
Normec Dumea
Industrieweg 16
8131 VZ Wijhe
Normec Robalab
Florijn 4
5751 PC Deurne
© Copyright 1997-2022, Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare