Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

MTBE (methyl-tert-butylether)

MTBE (methyl-tert-butylether) is een zuurstofhoudende chemische stof die met benzine wordt gemengd om het octaangehalte op te voeren. Daarmee kunnen andere bestanddelen van benzine met een hoog octaangehalte, zoals benzeen en aromatische verbindingen, worden vervangen. MTBE is echter goed oplosbaar in water en heeft een doordringende geur en smaak die het water ondrinkbaar kunnen maken in concentraties die geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de mens. Door lekkage van benzine uit ondergrondse opslagtanks of gemorste benzine bij tankstations kan MBTE door de bodem heendringen en het grondwater verontreinigen. Een dergelijke verontreiniging is vastgesteld in de VS, waar maatregelen worden genomen om het gebruik van MBTE gefaseerd te beëindigen. In de VS is het gebruik van een minimale hoeveelheid MBTE in benzine al een aantal jaren verplicht. Het Europese gebruik van MBTE ligt lager, omdat het gebruik ervan in benzine niet verplicht is, maar toegestaan is tot een bepaalde maximumhoeveelheid. Het gebruik zou echter kunnen stijgen wanneer de raffinaderijen zich aanpassen aan de nieuwe specificatie voor aromatische verbindingen in benzine die vanaf 1 januari 2005 van kracht is geworden. MBTE  kan zich via de lucht verspreiden en kan zo op gewassen komen.

In welke mate MBTE door de uitlaatgas katalysator wordt afgebroken is ons niet duidelijk. 

Maar deze kan in principe wel worden afgebroken. Het grootste gevaar wordt in het algemeen gezien bij lekkages in de bodem met benzine. De vraag is echter of MBTE, dat een laag kookpunt heeft (55oC),  in de meeste gevallen voor het grootste deel niet gewoon weer verdampt en zo in de lucht terug keert. Idem voor de bodem, hier kan deze achterblijven na bijvoorbeeld een regenbui, waarmee deze iets dieper de bodem in geraakt. De gevolgen voor opname vanuit de bodem zijn ons nog onbekend. Opname door de plant lijkt theoretisch mogelijk.

Onderzoek van een grondmonster is mogelijk op deze verbinding, deze kost ca. € 165 excl. btw.
De detectiegrens bedraagt 0,1 mg MTBE per kilo grond.

Laatst gewijzigd: 20/10/2015
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab