Expertise 

juridisch-technisch - product-technisch - teelt-technisch

Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare is een laboratorium en ingenieursbureau voor het uitvoeren van diverse soorten onderzoeken.
Veelal zijn de ingrediënten: innovatieve laboratoriumanalyses en daarop gebaseerde conclusies en advies.
Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare heeft technisch-juridische assistentie verleend bij meer dan 100 civiele- en strafzaken, voor expertise bureaus, teelt technische bureaus en agrarische toeleveringsbedrijven.
Er is expertise op velerlei gebied !

Een greep uit onze projectonderwerpen: 

Bodemgerelateerd

 • Gewasschade door bodemproblemen of aanleg dan wel bedrijfssysteem-fouten.
 • Kwaliteit van organische meststoffen, zoals onder meer compost en diverse organische korrels en bodemverbeteraars.
 • Diergezondheid binnen agrarische bedrijfssystemen.
 • Natuur, bijvoorbeeld:  relatie bodem-weidevogels, natura 2000, vitaliteit bossen.
 • Levering van deugdelijke grond (teelaarde, milieu eisen, technisch inhoudelijk eisen etc.).


Agrarische kringlopen

 • Agrarische kringloopsystemen t.b.v. duurzaamheid bodem en optimalisatie kwaliteit eindproducten.
 • Verbetering tuinbouwsystemen (preventie van plantenziekten, verhogen opbrengstzekerheid).
 • Atmosfeer: ammoniakemissie-preventie , gezondheid en agrarisch stof.
 • Mechanisatie.
 • Schade door stof ontwikkeling.


Producten en diversen

 • Identificeren van ook weinig bekende organismen voor vele doelen.
 • Mijnbouwproducten.
 • Samenstellingsfouten van bestrijdingsmiddelen.
 • Verwerken van afval tot nuttige producten binnen land- en tuinbouw.
 • Meststoffen, preparaten, bodemverbeteraars (milieu-eisen, duurzaamheid, kwaliteit, innovatie).

Carl Koch
Koch Eurolab
Part of Normec Foodcare
0570-524017
Normec Dumea
Industrieweg 16
8131 VZ Wijhe
Normec Robalab
Florijn 4
5751 PC Deurne
© Copyright 1997-2022, Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare