Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Monsters zelf insturen of bemonstering laten uitvoeren

U hebt de mogelijkheid om uw monsters naar ons op te sturen of we sturen een monsternemer naar u toe om de monsters voor u te nemen. Het is echter veel goedkoper om de monsters zelf te nemen en naar ons op te sturen per post. U kunt deze het beste sturen naar onze postbus, we hebben de monsters dan vaak de volgende ochtend binnen. U kunt de instructie voor zelf bemonstering vinden in onze analyselijst. Op deze pagina zijn alle standaard pakketten vermeld, met indien nodig, de instructies voor zelf bemonstering. Voor bepaalde onderzoeken is het echter niet mogelijk om zelf te bemonsteren, bijvoorbeeld voor een AP04 onderzoek.

Prijslijst monstername 
We hebben helaas geen standaard prijslijst voor monsterneming door Koch - Eurolab. De reden hiervoor is dat we een groot aantal verschillende soorten monsters voor u kunnen onderzoeken voor uiteenlopende projecten, die op hun beurt weer een eigen werkwijze vergen. Door de vele verschillen zijn de voorrijdkosten, kosten van onderzoek en de kosten van de monstername nooit hetzelfde maar stellen we elke keer een unieke offerte op.

Monsternemer
Een monsternemer is geen deskundige die in het veld komt, het is iemand die technisch gezien een monster op de juiste wijze kan nemen. Het is echter wel nodig dat we VANTEVOREN de juiste informatie aangeleverd hebben gekregen. Zonder die informatie is het niet mogelijk om op de juiste wijze te bemonsteren. Het is ook mogelijk dat de heer Koch zelf het veldwerk zal verrichten, hier zijn uiteraard hogere kosten aan verbonden.

Minimale informatie die we nodig hebben om tot een prijsopgave te komen:

  • De locatie waar de monsters dienen te worden genomen.
  • Een kaartje / duidelijke schets van de locatie.
  • De reden voor onderzoek.
  • De omschrijving van de gewenste onderzoekspakketten en het aantal uit te voeren.
  • Ee gewenste snelheid van bemonstering (indien het z.s.m. dient te gebeuren is er minder kans voor een combinatie rit, de monsternemingsprijs zal dan hoger zijn).
  • Overige nuttige informatie.

Hebt u een onderzoeksvraag waarvan nog niet duidelijk is welk soort onderzoek nodig is?
Dan kan dit voor u worden bekeken, wij hebben meer mogelijkheden dan op onze website zijn aangegeven.

Is het nog niet helder welk onderzoek passend is? Geef dan duidelijk aan wat het doel van het onderzoek is: 

  • Wat voor soort monsters het onderzoek zou betreffen.
  • Welke mate van advies van ons bij de resultaten wordt verwacht.
  • Of enkel een korte beoordeling of een meer uitgebreid advies.
  • Of enkel de netto analysecijfers in een analyseoverzicht.
Laatst gewijzigd: 26/06/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab