Activiteiten Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare   Deventer-Wijhe-Deurne:

Adviesbureau en bodem, mest, gewas laboratorium en

-  een combinatie van chemische en microbiologische analyses die directe koppeling hebben met de
   groeiresultaten 
in de grond.
-  breed onderzoek naar bodemleven, bodemgezondheid, mineralen en milieu, weerbaarheid tegen ziekten.
-  beperking klimaatgassen vanuit de bodem en analyses t.b.v. carbon-credits
-  monsteronderzoek:  bodem,  feces/mest,  water,  gewas/voeders etc.

Gezondheid vee - duurzaamheid
- toxinen analyses, schadelijke schimmels, schadelijke bacteriën en gisten in voeders, mest en bodem.

- rantsoenadvies n.a.v. uitslagen voeder en feces onderzoek.
- rundvee, geiten, paarden, schapen, kippen en varkens.

Bodemvruchtbaarheid - bemesting - problemen met groei - duurzaamheid
-  groenvoorziening en landschap voorziening.

-  grasland, bouwland en tuinbouw in de open grond en glastuinbouw.
-  biologische land- en tuinbouw.
-  particuliere tuinen.

Meststoffen - overige producten
-  drijfmest : samenstellingsanalyses inclusief  ammoniak-emissiemeting en bodemvriendelijkheid van mest.
-  compost : samenstellingsanalyses, rijpheid en BOOM certificaten.
-  overige meststoffen: analyses, ontwerp-recepten, research en experimenten etc.
-  chemisch-technisch product ontwerp en productie.

Milieukundige bodemonderzoeken en aanverwant
-  chemische verontreinigingen, bestrijdingsmiddelen.


Het laboratorium voor onderzoek in en rond de bodem is in Deventer gestart in 1951 (voorheen CBB Centraal Bodemkundig Bureau). HISTORIE >>>   

De platgetreden en vaak heilloze paden uit de gangbare land- en tuinbouw werden al vanaf het begin verlaten met als doel concrete successen in de dagelijkse agrarische praktijk en de groenvoorziening. De combinatie van microbiologisch en scheikundig bodemonderzoek opent de weg naar beter zicht op de bodemvruchtbaarheid, bodemrevitalisatie, klimaatgassen en daarbij passende bemestingsadviezen. In de veehouderij hebben we vanwege de ketengedachte naast bodem ook meer analysemogelijkheden rond het dier met betrekking tot mestkwaliteit, emissie, diergezondheid en voederrantsoen.

 

Opdrachtgevers van het "Deventer onderzoek" zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het Nederlands taalgebied, maar daarnaast ook over de gehele wereld. Universiteiten en onderzoekscentra, uiteenlopende toeleveranciers van de agrarische sector,

Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare is als geen ander laboratorium en adviesbureau gespecialiseerd in het vinden en oplossen van problemen met plantengroei die voortkomen uit de bodem. Door de uitgekiende analysepakketten kan voor een lage prijs veel worden onderzocht. Er is een breed pakket aan analyses chemisch, microbiologisch en ook heeft Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare een eigen laboratorium met DNA technieken. Meer over ons bedrijf kunt u lezen in "de bodemkrant". Deze kranten zijn te bestellen, maar ook gratis te downloaden, er kan geen abonnement op worden aangevraagd.

sinds 1 januari 2022 zijn de meeste laboratorium werkzaamheden van Koch Eurolab onderdeel van Normec Foodcare, met vestigingen in Deventer-Wijhe en Deurne.   Research en expertise en botanische analyses worden in Deventer uitgevoerd, veel chemische en microbiologische analyses in Wijhe,  De bodemleven screening wordt in het laboratorium in Deurne uitgevoerd. Op de inzendbrieven staat waar de monsters naar toe kan worden gestuurd.

Koch Eurolab
Part of Normec Foodcare
0570-524017
Normec Dumea
Industrieweg 16
8131 VZ Wijhe
Normec Robalab
Florijn 4
5751 PC Deurne
© Copyright 1997-2022, Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare