Laanbomen, plantsoenen, gazon, sportvelden, siertuin, border, moestuin etc.

Uitval? Slechte groei?

Misschien wel vanwege het Pisa-effect. Het Pisa-effect in de groenvoorziening/tuinaanleg is het nalaten van goed bodemonderzoek voorafgaand aan het werk. In Pisa bouwde men de toren zonder goed bodemonderzoek. Een wereldberoemde misser!!  Voorafgaand aan een aanleg van een tuin kan een (goed) bodemonderzoek risico's op uitval en slechte groei verminderen.

Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare analyseert en beoordeelt als routinelab én expert bodems voor tuinen en groeiplaatsen voor bomen. Veel problemen met uitval of slechte groei zijn vooraf goed in te schatten. Voelt de gewenste aanplant zich thuis in deze bodem? Groeiende en bloeiende planten gaan namelijk intieme relaties aan met het bodemleven: bodemplantjes (flora) en bodemdiertjes (fauna). Er wordt nog te veel gedacht vanuit mineralenbehoefte. Wortels en bodemleven zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van zuurstof. Sommig bodemleven vreet zo veel zuurstof dat zelfs bij een normale bodemstructuur de plant te kort komt. De beschikbaarheid van de diverse voedingsstoffen in de bodem is niet vanzelfsprekend. Zelfs als voorraden van voedingsstoffen voldoende zijn, kan de beschikbaarheid te wensen over laten. Het bodemleven is dé mediator voor hoofdelementen zoals stikstof (voor opbouw eiwitten) en fosfaat (onder meer wortelontwikkeling). 

We kennen de complexiteit van bodemvruchtbaarheid. Daarom lopen wij niet over platgetreden paden bij het vaststellen van de bodemconditie.


De bodem check-up
Voor adviezen omtrent ontwatering, profielverbetering (bewortelingsdiepte) en dergelijke ingrijpende zaken bevelen we onze bodem check-up aan. Naast het analyseren van grondmonsters, doen wij ook metingen ter plaatse en wordt het profiel bestudeerd. De prijs van een bodem check-up hangt van verschillende factoren af. V
ertel ons wat de eventuele problemen zijn, de concrete situatie is, iets over het verleden en plannen voor de toekomst etc. en we maken een offerte op maat voor u op.

De bodemgezondheid, onze specialiteit !

 

Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare was betrokken in diverse onderdelen van de realisatie voor de wereldtentoonstelling Hannover 2000 in groenvoorziening en binnen verschillende deelprojecten. 

 

Nederlands paviljoen tijdens wereldtentoonstelling Hannover 2000 

meer hier over: >>>>>

 

Bodem als spijsverteringskanaal van de plant
De aanlegfase van een groenvoorzieningsproject is het beslissende moment voor de kwaliteit van een project. U wil niet dat uw opdrachtgever binnen een of twee jaar met klachten over uitval of matige stand van gewassen of gazon op de proppen komt. De aanlegfase is het moment om evenwichten te herstellen en de bodem goed te verbeteren. 

Met een Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare bodemonderzoek kunnen veel problemen met de groei worden voorkomen. Bij een bodemonderzoek voor aanleg wordt bovendien een bemestingsschema voor 5 tot 7 jaren geleverd. De biologische activiteit van de bodem in combinatie met de zuurstofhuishouding is in ons exclusieve bodemonderzoek een centraal thema. 

Mensen en dieren hebben een spijsverteringsorgaan, planten hebben echter geen verteringsorgaan. De plantenwortel is de darmwand waarin de mineralen en biochemische stoffen uit de bodem worden opgenomen. De bodem is zijn uitwendige spijsverteringsorgaan. Veel van de spijsvertering micro-organismen die in de inwendige mens of dier aanwezig zijn komen ook in de bodem voor. Een bedorven maag (verkeerde samenstelling van micro-organismen) is ook voor de plant ziekmakend. 

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat in sommige tuinen beter geen compost kan worden toegepast, omdat dan schade aan de gewassen kan worden verwacht maar in andere tuinen kan het echter wel worden toegepast. Dit hangt weer samen met de spijsvertering van de grond. 

Uiteraard komen ook de plantenvoedingsstoffen aan bod. De invloed van veel elementen wordt door andere elementen beïnvloed. Zij beïnvloeden het bodemleven en het bodemleven vormt de structuur van de bodem. Zij zij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door het nemen van een 'Koch - monster' kunnen we inzicht verkrijgen in de sterke en zwakke punten van een grond. Op basis van die kennis kan worden gekozen voor de juiste types bodemverbeteringsmiddelen en meststoffen. 

Met de juiste (organische en anorganische) meststoffen en dosering op een voor het bodemleven aangepaste wijze kunnen we de bodem weer tot leven en werkzaamheid brengen. De bodemgenezing-aanpak kent vele mogelijkheden van een standaard bodemvruchtbaarheidspakket tot een zeer uitgebreide bodem check-up. De bodem kan zich regenereren wanneer we storingen wegwerken die zich aandienen door middel van dit onderzoek en meer rekening houden met de ('gevoelens' van de) bodem. 

Ecologische aanpak
Ecologische landschapsinvulling of tuinen zoals bijvoorbeeld met stinzenplanten of geheel andere thema's hebben wel degelijk eisen aan de bodemvruchtbaarheid. Ook hier geldt dat de aanleg het moment is om via een bodemonderzoek de juiste bodemverbetering en bemesting toe te passen. Na deze inloopperiode van enkele jaren kan direct daarna een ecologisch evenwicht voor langere tijd zijn gerealiseerd. In principe is het ook mogelijk om in plaats van een ecologisch verbeteringsadvies te ontvangen, aan te vragen welke planten er concreet passen bij de biotoop zoals die uit de gegevens onder meer van het bodemonderzoek blijken. U krijgt dan van ons een lijst met naast de Nederlandse namen van planten ook de familienaam en de Latijnse naam. 

Als u bij het aanvragen van het onderzoek duidelijk aangeeft wat de wensen en plannen zijn dan kunnen wij daar met de beoordeling en advies rekening mee houden.

Verder is er een uitgebreide keus aan onderzoekspakketten voor water, compost en ziektevaststelling. 

We kunnen u desgewenst adviseren over de juiste keuze van onderzoek met betrekking tot uw situatie..

 Koch Eurolab
Part of Normec Foodcare
0570-524017
Normec Dumea
Industrieweg 16
8131 VZ Wijhe
Normec Robalab
Florijn 4
5751 PC Deurne
© Copyright 1997-2022, Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare