Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Ammoniakemissie uit drijfmest

De snelheid van ammoniakemissie is niet even groot als het ammoniakgehalte in drijfmest. Het rantsoen en de daaraan gekoppelde verteringsprocessen tijdens de opslag van drijfmest blijken een belangrijke invloed te hebben op de mate van van de ammoniakemissie. De onderstaande tabel geeft bij 9 geheel verschillende voerspoor-monsters aan wat de relatie is tussen het totaal ammoniumgehalte in de mest en de ammoniak die emitteert onder gelijke laboratorium omstandigheden (uitvoering in windtunnel opstelling van laboratorium Koch Eurolab). 

Let vooral in de onderstaande tabel op de verschillen tussen monster 7 en 8. Ondanks een vergelijkbare hoeveelheid ammonium in de mest (beide ruim 3 kilo per ton aan NH4-N) is de ammoniakemissie bij monster 7 vele malen lager.

Er is blijkbaar een hoop aan ammoniakemissie te winnen bij een goede mestkwaliteit. De lage emissie van ammoniak komt bovendien deels overeen met bodemvriendelijkheid van de mest.

Ook de weersomstandigheden gedurende de eerste dagen na mest-uitrijden bepalen de uiteindelijke (totale) emissie. Bij veel wind en weinig neerslag zal het totale ammoniumgehalte een grotere rol spelen. Indien na 10 uur na het uitrijden een relevante hoeveelheid neerslag valt, heeft de snelheid van emissie een grotere invloed op de totale emissie. Het blijft derhalve nuttig om door een efficiënt eiwitrantsoen het ammoniumgehalte in de mest laag te houden.

Ook blauwzuurgasontwikkeling wordt in zeer hoge mate door de mate van anaërobie van de mest beïnvloed.
De bepaling van de mate van anaërobie wordt standaard uitgevoerd in een Koch - Eurolab drijfmestanalyse.

De bepaling van bodemvriendelijkheid, blauwzuurgehalte, ammoniakemissie en overige bepalingen in drijfmest worden op dit moment alleen projectmatig uitgevoerd in het laboratorium van Koch- Eurolab.

Laatst gewijzigd: 01/12/2020
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab