Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)
We zijn van 17 augustus t/m 30 augustus gesloten wegens vakantie.
De telefoon en e-mails worden niet of beperkt beantwoord in de periode van 17 aug. t/m 30 aug.
Monsters kunnen tot een specifieke datum worden ingestuurd, dit is afhankelijk van het type monster. Details>>

Melkproductie laag door mycotoxinenproblematiek

Schimmels in het voeder bedreigen de productie op twee manieren:

  • Ze frustreren een goede pens-vertering.
  • Sommige schimmels scheiden krachtige toxinen uit (Aspergillus).

Het effect van een verminderde pens-vertering is dat gevaarlijke Aspergillus schimmels zich kunnen vestigen en vermeerderen in de darminhoud. Dit heeft weer tot gevolg:

  • Beschadiging van de darmwand waardoor minder voedingstoffen door de darm worden opgenomen, zoals door Aspergillus en DON.
  • Via deze beschadigingen kunnen bacteriën zoals Fusobacterium en Clostridia in het weefsel komen.
  • Aspergillus zelf produceert een cocktail aan toxinen, waaronder gliotoxine.
    Gliotoxine is een supertoxine, dat onder meer de weerstand van het dier ondermijnt en de darmwand beschadigt. Dit leidt op den duur tot allergische reacties.

De gedachten gaan vaak eerst naar schimmels en toxinen in voeders, dit is maar ten dele terecht.
Sterke Aspergillus besmettingen bijvoorbeeld, komen in de praktijk vaker voor in fecesmonsters dan in voergootmengsels.

Mycotoxinen-binders zijn onvoldoende in staat de toxinen van Aspergillus te binden.
Sommige binders bevatten bentoniet of montmorriloniet, waardoor zelfs spoorelementen en vitaminen worden gebonden, die daardoor minder beschikbaar komen voor het rund. 

Indien er bij het monster de gevraagde rantsoen informatie wordt aangeleverd kan Koch - Eurolab, dankzij meer dan 15 jaar praktijkervaring met Aspergillus en daarnaast ondersteund door de Diergeneeskunde faculteit van de Universiteit Utrecht, advies verstrekken om de Aspergillus (kosten)effectief en praktisch tegen te gaan.

Voor verdere informatie over de Koch - Eurolab analyses: bekijk hier de uitgebreide analyselijst
 

Laatst gewijzigd: 21/02/2018
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2018, Koch - Eurolab