Diergezondheid en productie door een goede kringloop.

Toxinen en melkveehouderij

Conditie en klauwgezondheid en tegenvallende productie blijken vaak samen te vallen met mycotoxinen uit Aspergillus schimmels. Aanwezig in voer, maar meestal juist aanwezig IN HET DIER ("Mesdag screening 2014 op 130 melkveehouderijbedrijven" *). Soms in het voer èn in de darmen, soms alleen in de darmen, en omgekeerd. Koch Eurolab biedt als enige deze screeningspakketten aan met als doel de mycotoxinen problematiek niet alleen aan te tonen, maar door praktische adviezen de besmetting en effecten te minimaliseren (internetprijzen voor deze analysepakketten vanaf € 102,- per monster).

Penswerking

Ook antimicrobiële stoffen blijken een (negatieve) rol te spelen. Deze zitten veelal van nature in wisselende hoeveelheden in ruwvoeders. Zij maken de pens vertering minder divers, waardoor een minder efficiënte vertering en eerder pens verzuring optreedt. Deze kan door Koch - Eurolab routinematig worden geanalyseerd in voedermonsters. Daarnaast kan er advies worden gegeven hoe hier mee om te gaan.

Kringloop (bodem-voer-dier-mest)

De kringloopgedachte doet terecht steeds meer opgang in de veehouderij. Maar vaak is deze beperkt tot alleen die van N (stikstof) en P (fosfor). De hoofdgedachte daarbij is precisiebemesting, het zuinig omgaan met mineralen. Evenwichtsbemesting voor fosfaat leidt echter in de bodem tot steeds lagere beschikbaarheid van P (fosfor). Hierdoor wordt het hier en daar al iets lastiger om goede ruwvoederopbrengsten te verkrijgen. In de bodem wordt een deel van het met de bemesting gegeven fosfaat vastgelegd in voor de plant nauwelijks opneembare fosforverbindingen. Deze vastlegging is een resultaat van de bodemprocessen zelf. Koch - Eurolab analyseert juist deze bodemprocessen, waardoor oorzaken van fosfaatfixatie en ook die van denitrificatie van N (stikstof) door zuurstofstress in het uitgebreide bodemanalysepakket B (internetprijs vanaf 242,- excl. BTW en advies).

Meer kringloop

Maar er gaat meer rond in de kringloop: ook veel schadelijke schimmels en schadelijke bacteriën die in het voer aanwezig zijn, kunnen of niet in het dier worden vermeerderd, en komen via de mest weer dicht bij het gewas. Vooral met het beheersen van deze kringloop is veel te winnen of te verliezen. Uit de Mesdag screening 2014*) blijkt dat 35% van de melkveehouderijen een relevante besmetting alleen al met Aspergillus soorten heeft. Deze daaraan gekoppelde mycotoxinen werken relatief langzaam. Het immuunsysteem en ander biologische systemen worden langzaam beschadigd, de darmen worden aangetast waardoor voeding minder goed wordt opgenomen.

Koch - Eurolab  heeft in de laatste 60 jaren met doordachte, exclusieve analyses van bodem, gewas, feces, en mest, de mogelijkheid om u een blik te gunnen in deze kringloop. Zodat deze kringloop goed kan worden gemanaged.

*) Onderzoek naar het voorkomen van (myco)toxinen op 130 melkveehouderijen uitgevoerd door Faculteit diergeneeskunde afd. toxicologie en farmacologie van de Universiteit Utrecht - Koch Eurolab, DAP van Stad tot Wad en DAP Beilen voorjaar 2014, gefinancierd door Stichting Mesdag.
 

Pensactiviteit in een fistelkoe

Pensactiviteit observeren in een fistelkoe.

 

Carl Koch
Carl Koch
Laatst gewijzigd: 27/11/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Bookmark deze pagina
© Copyright 1997-2017, Koch - Eurolab