Natrium in bodem en gewas

Natrium  in het kort:

Chemisch symbool

:Na ; in meststoffen Na2O, natriumoxide, natron
Te laag gehalte:voor sommige groenten relevant en voor de veegezondheid bij melkveehouderij 
Te hoog gehalte:in de bodem slechte groei en uitval van gewassen
meststoffen:landbouwzout (50%), keukenzout (plm 50%) chilisalpeter (35%) en organische mest (minder dan 1 %)

Natrium is vooral belangrijk voor bieten en gras. De grasgroei wordt nauwelijks positief beïnvloed, maar het gaat evenals bij magnesium meer om het gehalte natrium in het gras in verband met de veegezondheid en de smaak van het gras. Op klei- en zavelgronden wordt voldoende natrium toegediend met ongeveer de maximaal toegestane gift aan organische mest. Op zandgrond is dit niet altijd voldoende omdat natrium daar eerder uitspoelt. Natrium zit in landbouwzout, chilisalpeter en keukenzout.

Laatst gewijzigd: 25/06/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2018, Koch - Eurolab