Loodverontreiniging van de bodem

toxisch element / zwaar metaal

Loodverontreiniging is wijd verbreid. Rond autowegen, oude dorps- en stadskernen, maar ook daarbuiten komt het loodgehalte soms boven ongewenste niveaus uit. Dit komt door uitlaatgassen uit het verleden, maar ook door afkrabresten van lood-, zink- of chroomhoudende verf Het legen van asladen uit de tijd van de kolenkachel is ook een belangrijke oorzaak. Tussen Amsterdam en Utrecht is in de afgelopen eeuwen stadsvuil aangevoerd op landbouwpercelen (toemaak). Hierdoor zijn veel percelen in dit gebied verontreinigd met onder meer lood.

Lood wordt slechts in enkele gewassen goed opgenomen. Vooral worteldelen zoals bieten kunnen lood opnemen. Alle soorten boontjes, fruit en zaden nemen weinig lood op. Dieren kunnen ook lood opnemen doordat aanklevende grond wordt meegeconsumeerd. Schapen krijgen in een wei vaak veel grond binnen.

Het regelmatig werken op percelen met een hoog loodgehalte kan ook voor de mens bezwaren opleveren. Via stof door de lucht kunnen we aanzienlijke hoeveelheden lood opnemen. Dit is uiteraard alleen het geval bij droog weer en handelingen waar bij (grond) stof in de lucht komt.

Het totaal loodgehalte in een grondmonster kan beter de 150 mg/kg niet overschrijden.

Lood in het kort:

Chemisch symbool  : Pb

(Te) laag gehalte      : geen probleem, des te lager des te beter

Hoog gehalte            : tast gezondheid mens aan die leeft / werkt op een met lood vervuilde grond via onder meer stof.

Lood bevattend        : onder meer verf en kolenresten, vroeger ook in benzine.

Laatst gewijzigd: 25/06/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Bookmark deze pagina
© Copyright 1997-2017, Koch - Eurolab