Bodemleven algemeen.

Bodemleven is een uitgebreid onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Er zijn ook veel misverstanden over. Tussen bodems onderling zit een groot verschil in de hoeveelheid en samenstelling van het biologisch leven in de grond. Al dit leven kunnen we in de biomassa uitdrukken.

De biomassa aan bodemleven kan per hectare gelijk zijn aan het gewicht van 1 kalf tot ongeveer 20 koeien. Evenals koeien scheiden de bodemdiertjes mest uit. In een grond met weinig bodem-leven zal van 1 kalf mest vrijkomen waarvan de planten kunnen profiteren. Bij een rijke grond de mest van 20 koeien per hectare. De omvang van het bodemleven maakt dan ook veel uit voor de inschatting van de vruchtbaarheid van de grond. De zuurstofhuishouding moet dan wel goed zijn geregeld, want anders wordt het, zeker in een rijke grond, al snel een (stinkende) massa omdat het anaërobe leven in de grond dan toeneemt. Of dat door de te sterke groei van aerobe bacteriën teveel zuurstof wordt geconsumeerd.   Ook de variatie in soorten bodemleven is van belang voor een gezonde bodem. De aanwezigheid van veel soorten zorgt zoals in elk ecologisch systeem voor evenwicht en voor snelle aanpassing bij veranderende omstandigheden.

Koch Eurolab heeft diverse analysepakketten dat de bodembiologie in beeld brengt.

analysepakket

Globale beschrijving
Doel van het pakket

Pakket bodem A, B of C (bodemvruchtbaarheid en bemesting.)

Bepaling van verhoudingen tussen groepen bacteriën, schimmels, gisten, zuurstofhuishouding en diverse chemische parameters die ook aspecten van bodembiologie toelichten. (internetprijs analysepakket zonder advies is ongeveer € 190,- )

-          - Bemestingsadviezen

-          - Bodemproblemen opsporen

-          - Bodemvruchtbaarheid in beeld brengen
- Effect onderzoeksmaatregelen volgen
- geschiktheidsbepaling proefvelden m.b.t. toepassing organische meststoffen.

 

Bodemlevenscreening (bodemanalysepakket 3)

Tellingen van soorten amoeben, aaltjes (positieve en parasitaire) , potwormen, springstaarten en mijten en overige.
"bodemleven-screening".(internetprijs analysepakket zonder advies is ongeveer € 150,- )
 

-          Omvang en diversiteit van het bodemleven bepalen.

-          Schadelijke organismen zoals paras. aaltjes.

-          Mineralisatiekracht "oude kracht" bepalen.

Parasitaire schimmelscreening

Semikwantitatieve bepaling van ca 40 verschillende parasitaire schimmels via PCR. (internetprijs analysepakket zonder advies is ongeveer € 200,- )

-          De mate van aanwezigheid van schadelijke schimmels  bepalen.

Hygiënepakket

Diverse bacteriën en schimmels, waaronder schadelijke soorten(internetprijs analysepakket zonder advies is ongeveer € 100 - € 200,- afhankelijk van onderzoeksdoel)

-          Bodemhygiëne vaststellen t.b.v. bijv. gezondheid vee, werken in de tuin etc.

Overige niet routinematige bodembiologische parameters.
Op verzoek, in aansluiting op research en onderzoeksprojecten

 

Laatst gewijzigd: 28/06/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Bookmark deze pagina
© Copyright 1997-2017, Koch - Eurolab