(OER) GESTEENTEMEEL

REGENERATIE
Oergesteente is het materiaal waaruit bodem is ontstaan. De meeste bodems zijn gedurende duizenden jaren veranderd in eigenschappen. Door verwering zijn zeer langzaam de eigenschappen verder af komen te staan van oergesteente. Bij verwering verandert de minerale samenstelling. De (intensieve) landbouw versnelt deze verwering, mineralen worden opgenomen door de planten, spoelen uit naar diepere lagen. Sommige mineralen worden weer aangebracht in de bodem door bemesting. Daarbij zijn een reeks aan minder bekende mineralen buiten beeld, en worden daardoor niet doelgericht weer aangebracht ter vervanging van hetgeen is opgenomen door planten en wat is uitgespoeld. Steenmeel kan dan een bron zijn voor “vergeten mineralen”. Voorbeelden van die “vergeten mineralen zijn” : Silicium, rubidium, vanadium, lithium, chroom en nikkel. Deze mineralen worden niet essentieel geacht, want de plant gaat niet dood zonder deze mineralen, maar blijken wel degelijk nuttig te zijn voor de plant en het bodemleven. (zie ook de artikelen over de verschillende "vergeten" mineralen elders op onze website). Deze mineralen worden echter wel onderzocht in de Koch Eurolab bodemanalyse B en bladonderzoek.

KLEI-HUMUS COMPLEX
Maar zeer fijn steenmeel, zodanig fijn dat het veel lutumdeeltjes bevat, kan meer betekenen dan alleen een aanvulling met “vergeten” mineralen. Vooral op zandgronden is weinig lutum (klei) aanwezig, hierdoor wordt organische stof gemakkelijker afgebroken. Indien het gehalte aan klei, door meel van zeer fijn oergesteente wordt aangevuld, kan er aanvullend klei-humus complex ontstaan,  waardoor de betrokken organische stof minder snel wordt afgebroken. Soms worden ook kleisoorten aangeboden in het rijtje “gesteentemelen”, het zijn dan weliswaar geen oergesteentemelen, zoals lavameel en basaltmeel, maar een kleitoevoeging kan, vooral op zand- en sommige veengronden juist zeer nuttig zijn voor vorming van kleihumuscomplex..

Bovendien kunnen iets meer mineralen door het bodemsysteem worden vastgehouden, doordat deze op deze kleideeltjes dan wel kleihumus deeltjes vast blijft zitten. De plant kan dan door zuur uit te scheiden deze mineralen opnemen. Ook het bodemleven kan mineralen uit dit oergesteente halen, met name wortelschimmels bekend onder de naam mycorrhiza. Deze schimmels kunnen mineralen overbrengen naar de plant, in ruil voor bijvoorbeeld suikers (symbiose).

Vruchtbare gebieden worden tijdens tijdelijke overstroming weer voorzien van origineel bodemmateriaal. Dit proces is heden ten dage door bouw van dijken veelal buiten werking gesteld. Door een juiste keuze van gesteentemeel kan de bodemvruchtbaarheid toenemen.

PRO EN CONTRA (OER) GESTEENTEMEEL
Welke gesteentemeel is wel of niet geschikt? :

Op kleigronden kan men, afhankelijk van het doel, misschien iets grover gesteentemeel toepassen (weinig lutum bevattend steenmeel).
Op zandgronden echter is een zeer fijn gesteentemeel of een kleimineraal meer op zijn plaats.
Sommige gesteentemeelsoorten bevatten bijvoorbeeld veel Nikkel, deze zijn juist geschikt op bodems met een laag nikkelgehalte. Maar nikkel is naast een nuttig element, ook een allergie-vormend zwaar metaal, dan is toevoegen waar al voldoende nikkel aanwezig is niet gunstig. Het is dan goed eerst het nikkelgehalte en dat van andere “vergeten” en “niet-vergeten “mineralen die al in een bodem aanwezig zijn goed in beeld te hebben.
Zo kan Olivijn CO2 vastleggen en de pH corrigeren van een bodem, maar er wordt middels Olivijn ook gruwelijk veel ijzer mee gedoseerd. Hierdoor bestaat het risico van fosfaatfixatie door Olivijn.

TOEPASSINGEN
Steenmeel kan op verschillende manieren worden toegepast.

  • direct op of door de grond in land- en tuinbouw en groenvoorziening
  • bij veehouderij behalve op het land ook in ligboxen en door drijfmest.
  • Toevoegen aan compost, vooral het mee-composteren (of evt. later toevoegen)
     
  • Het materiaal kan in grotere dosering ineens voor meerdere jaren tegelijk worden gegeven.
  • Sommige soorten gesteentemeel hebben een pH verhogende invloed.

 
JUISTE ONDERZOEK
Een goede start bij de juiste keuze en hoeveelheden van het steenmeel of andere bodemverbeteraars  is een bodemanalyse B (incl. de "vergeten" mineralen)  en of een bladonderzoek zie hiervoor het algemene overzicht van onderzoeken >>>    

Laatst gewijzigd: 21/11/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2018, Koch - Eurolab