SCHONE GROND STANDAARD ANALYSEPAKKET  NEN 5740

Op basis van de onder aangegeven analyses wordt een beoordeling gegeven:

  • of het verantwoord wonen is op deze grond
  • of deze milieukundig verantwoord te gebruiken is voor bijv veehouderij, moestuin, siertuin e.d.
  • of de grond schoon is (en eventueel vrij mag worden afgevoerd of aangevoerd bij afgraven of ophoging *)

Dit complete "schone grond" analysepakket kost bij zelf nemen en inzenden € 270,-  per monster (excl. btw) voor analyse en een beoordeling met conclusie en antwoord op uw vraagstelling. Maak een monsterbegeleidingsformulier aan.

*) Voor grondafvoer zijn soms veel duurdere onderzoek worden uitgevoerd (partijkeuring). Dit hangt af van de omstandigheden, soms kan de gemeente ontheffing hiertoe geven op basis van de bodemkwaliteitskaart.  Voor afvoer van heel kleine partijen grond kunt u het beste terecht bij een regionale grondbank. U kunt hier veelal ook kleine hoeveelheden grond aanleveren zonder analyse. Vanaf 1 juli 2007 is de "bewijslast" voor schone grond voor afvoer gewijzigd. Het is daarom nu niet meer mogelijk zijn om op basis van zelf ingestuurde monsters een rechtsgeldige schone grondverklaring te verkrijgen. In de nieuwe situatie zullen onze regionale, erkende monsternemers deze monsters komen nemen.  U kunt wel zelf monsters nemen in geval om te zien dat uw tuin voldoende schoon is om kinderen er veilig in te laten spelen. De onderstaande analyselijst wordt dan op het ingediende bodemmonster onderzocht en voorzien van een beoordeling voor diverse specifiek bodemgebruik zoals wonen met tuin, wonen met moestuin, schapenweide, weide overig vee etc.


ANALYSELIJST  PAKKET  " SCHONE GROND "


Onderzochte Parameter eenheid UITSLAG afwijking Streefwaarde tussenwaarde Interventiewaarde
 pH KCl  (zuurgraad)    4,7    6    

Organische stof

% d.s.

3.1

       

Lutum

% d.s.

9

       

Droge stof

%

89.2

       
             

Metalen

           

Barium[Ba]

mg/kg ds

180

-

209

513

817

Kobalt (Co) mg/kg ds 4,3 - 12 161 311

Cadmium [Cd]

mg/kg ds

<0.4

-

0.54

4.3

8.1

Koper [Cu]

mg/kg ds

12

-

22

70

117

Kwik [Hg] (niet vluchtig) mg/kg ds <0.04   0.23 4.0 7.8

Lood [Pb]

mg/kg ds

72

+

62

225

387

Molybdeen[Mo] mg/kg ds < 3   3 102 200

Nikkel [Ni]

mg/kg ds

7.1

-

19

67

114

Zink [Zn]

mg/kg ds

93

+

82

251

420

             

Minerale olie GC

           

Minerale olie C10- C40 (totaal)

mg/kg ds

140

+

16

783

1550

- Fractie C10-C12 mg/kg ds < 20        
- Fractie C12-C22 mg/kg ds 30        
- Fractie C22-C30 mg/kg ds 80        
- Fractie C30-C40 mg/kg ds 30        

Chromatogram minerale olie

-

zie bijlage

       
             

PAK

           

Naftaleen

mg/kg ds

<0.05

-

     

Fenanthreen

mg/kg ds

0.048

       

Anthraceen

mg/kg ds

<0.01

-

     

Fluorantheen

mg/kg ds

<0.02

-

     

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

0.09

       

Chryseen

mg/kg ds

0.1

       

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

0.077

       

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.11

       

Benzo(g,h,i)peryleen

mg/kg ds

0.089

       

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

mg/kg ds

0.1

       

PAK 10 VROM

mg/kg ds

0.64

-

1.0

21

40

             

PCB

ug/kg ds 5.1        
PCB_28 ug/kg ds 8.7        
PCB_52 ug/kg ds 6.4        
PCB_101 ug/kg ds 2.5        
PCB_118 ug/kg ds 1.6        
PCB_138 ug/kg ds 8.5        
PCB_153 ug/kg ds 9,0        
PCB_180 ug/kg ds 15.2        
PCB's totaal ug/kg ds 57 + 20 515 1010
             

OCB (aanvullend pakket persistente bestrijdingsmiddelen + € 85,- ) OPTIE !!

Onderzochte Parameter eenheid UITSLAG afwijking Streefwaarde tussenwaarde Interventiewaarde
             
Organochloor bestrijdingsmiddelen (OCB)            
Alfa-HCH ug/kg ds < 1   3.0    
Bèta-HCH ug/kg ds < 1   9.1    
Gamma-HCH (lindaan) ug/kg ds < 1   0,051    
delta-HCH ug/kg ds <1        
Hexachloorbenzeen ug/kg ds < 1        
Heptachloor ug/kg ds < 1   0,14 400 800
cis-heptachloorepoxide ug/kg ds < 4   0,0 400 800
trans-chloordaan ug/kg ds < 2   0,006 400 800
Aldrin ug/kg ds < 1   0,012    
Dieldrin ug/kg ds < 1   0,1    
Endrin ug/kg ds < 1   0,008    
Isodrin ug/kg ds < 1        
Telodrin ug/kg ds < 1        
2,4-DDE ug/kg ds < 1        
4,4-DDE ug/kg ds < 1        
2,4-DDD ug/kg ds < 1        
4,4-DDD ug/kg ds < 1        
2,4-DDT ug/kg ds < 1        
4,4-DDT ug/kg ds < 1        
alfa-endosulfan ug/kg ds < 1   0.002 400 800
som HCH's ug/kg ds <4   2.0 201 400
som Hep.chl en -epo ug/kg ds <5        
som Drins ug/kg ds < 5   1.0 401 800

som DDT/DDE/DDD

ug/kg ds

<8

 

2.0

401

800


Betekenis van de tekens en afkortingen:

Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld,

-     : onder streefwaarde of detectiegrens, +     : tussen streefwaarde en tussenwaarde (=½(S+I),

++    : tussen tussenwaarde (=½(S+I)) en interventiewaarde, +++   : boven interventiewaarde,

Laatst gewijzigd: 25/06/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Bookmark deze pagina
© Copyright 1997-2016, Koch - Eurolab