RAPPORT: 160922571

Comptech bv

Venstraat 23

5555 XX   BOVEN-VENNEP               

CERTIFICAAT   B.O.O.M.  Besluit  - COMPOST

Datum ontvangst             :  1 sept 2016

Rapportage datum          :   9 sept 2016

Producent                         :   Comptech  bv ;  locatie venstraat 23  BOVEN-VENNEP

BRS                                   :   555666777

PARAMETER

ANALYSE RESULTAAT in g / kg op basis van droge stof

ANALYSE RESULTAAT in kg / ton van het ongedroogde product

Droge stof

 

589

Totaal-stikstof (N)

Fosfaat     (P2O5)

Kali              (K20)

Magnesium (MgO)

Zwavel             (S)

8.9

4.1

6.7

2.2

1.7

5.2

2.4

4.0

1.3

1.0

PARAMETER

ANALYSERESULTATEN

EIS: COMPOST

 

Organische stof % van de d.s.

22.5

> 10

VOLDOET

Zware metalen *)

Cadmium (Cd)

Chroom (Cr)    

Koper (Cu)      

Kwik (Hg)       

Nikkel (Ni)      

Lood (Pb)        

Zink (Zn)         

Arseen (As)     

< 0.3

22

23

0.07

8

33

68

4.7

        
  1.0

        50    

    60

    0.3

   20

 100

  200  

15

 

 

 

 

CONCLUSIE VOOR DEZE PARTIJ COMPOST:

VOLDOET AAN EISEN COMPOST

 

             

 een brochure van het ministerie van LNV over het vervoer en bemonstering van meststoffen is te vinden   >>LINK NAAR BROCHURE>>

 

Laatst gewijzigd: 18/05/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Bookmark deze pagina
© Copyright 1997-2016, Koch - Eurolab