Bodemleven screening

In dit pakket zijn als aanvulling een groot aantal bodemorganismen geanalyseerd die meer laten zien van de bodemecologie en biodiversiteit.

De kosten bedragen 147 euro per monster excl btw.

Onder meer:

 • Protozoa Amoebe - Rhizopodo
 • Protozoa Huisjesamoebe -Testacea
 • Protozoa Ciliaten - Ciliates
 • Protozoa Zweephaardiertjes - Flagellates
 • Beerdiertjes (Tardigrada)
 • Radardiertjes (Rotifera)
 • Potwormen (Enchytraeidae)
 • Aaltjes - Nematods (vele soorten positieve aaltjes- positive nematods)
 • Aaltjes - Nematods (vele soorten schadelijke - detrimental nematods)
 • Springstaarten (Collembola - Springtails)
 • Mijten (Acarina - Mites)

Op basis van de bodemleven screening kan een veel nauwkeuriger beeld worden gekregen van de stikstofmineralisatie en vruchtbaarheid van een perceel grond. Uiteraard in combinatie met het bemestings- en bodemvruchtbaarheidsonderzoek.

Het pakket is extra aantrekkelijk omdat het verhoudingsgewijs niet veel meer kost dan een goede aaltjes analyse. Dit terwijl ook een beeld wordt gevormd van de aanwezigheid van schadelijke aaltjes. Deze schadelijke aaltjes worden op niveau van pratylenchus, meloidogyne-larven e.d. weergegeven. Wanneer ook de ondersoort moet worden weergegeven moet dit er extra bij worden aangevraagd.

Er is ook een uitgebreidere bodemleven screening mogelijk, deze deelt de aangetroffen diertjes in nog meer verschillende groepen op. Dit onderzoek wordt voor speciale studies toegepast. De standaard analyse geeft meer dan 50 soorten weer, de speciale analyse op meer dan 75 soorten. Het aantal aangetroffen (soorten) diertjes bij beide analyses is gelijk, alleen wordt deze bij de ene analyse wat meer opgesplitst in soorten.

De bodemleven screening kan worden uitgevoerd op bodem- en compostmonsters. Bij compost kan het de variëteit van organismen weergeven en tevens aangeven of er schadelijke aaltjes nog in de compost zijn achtergebleven na de compostering.
Bij een bodemleven screening op bodemmonsters hoort een plm. 9 pagina's groot rapport waar naast de analyselijsten van de onderzochte diertjes ook een kennismaking.

Veel meer over bodemlevenscreening in een voorbeeldanalyselijst.
[PDF] Voorbeeld Rapportage NL
[PDF] Voorbeeld Rapportage Engels

BODEMLEVEN: THE POSTER

Er is een A1 poster door ons gemaakt over het bodemleven. U maakt kennis met de diverse micro- en meso-fauna. De door Lenny van der Klis uit Deventer in onze opdracht ontworpen poster zal uw studiekamer of kantoor niet misstaan !

Link : Poster bestellen

Laatst gewijzigd: 25/06/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Bookmark deze pagina
© Copyright 1997-2017, Koch - Eurolab