Bodemonderzoek en natuur

Koch Eurolab heeft ruime ervaring met het uitvoeren van bodem onderzoek in de natuur. Bosvitaliteit, biodiversiteit, nul-situatie-effect onderzoek, verschraling, milieuvervuiling. Naast het uitvoeren van monsterneming en analyses kan desgewenst ook worden meegedacht in het onderzoeksontwerp, het formuleren van een advies met in achthouding van projectrandvoorwaarden. Opdrachtgevers zijn bijv. natuurbeheerders, universitaire instituten, rijksoverheid, en waterschappen.

Het identificeren en kwantificeren van bodemdiertjes :
- als nul situatie om effecten van maatregelen vast te leggen
- onderdeel van biodiversiteitsonderzoek

bodemvruchtbaarheidonderzoek (mineralen, bodembiologie, bodemprocessen)
- inschatten van de vruchtbaarheid, in geval van groei-problemen, stimuleren doelgewassen
- mineralisatiesnelheid vaststellen, voor vruchtbaarheid maar ook verschraling

 

Laatst gewijzigd: 01/07/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2018, Koch - Eurolab