Verteringsmonitor 2

Microbiologisch Onderzoekspakket voor Diergezondheid - Voederefficiëntie - Mestkwaliteit

VERSE MEST: Door feces biochemisch en microbiologisch te analyseren wordt inzicht verkregen in de werking van het rantsoen en de eiwit benutting. Op die wijze kan met name de eiwitbenutting worden verbeterd. Omdat de organismen waar naar wordt onderzocht ook toxinen voortbrengen, kan dit onderzoek ook antwoord geven over productie- en gezondheidsproblemen bij vee.

RUWVOEDERS  Dit onderzoek op toxinenvoortbrengende schimmels en bacterien laat een andere kant van de kwaliteit een ruwvoeder zien dan een standaard rantsoenanalysepakket. Sinds zomer 2011 wordt in het uitgebreide pakket ook de natuurlijke antibiotische activiteit bepaald. Deze "in het wild"  (lees: in de gras- of maiskuil) gevormde antibiotische stoffen komen op vrijwel alle melkveehouderijbedrijven voor. Overal waar ruwvoeders worden ingezet.

De doelen zijn:

  • problemen met de gezondheid van dieren oplossen
  • productieverbetering.
  • betere mestkwaliteit  o.m. door betere hygiene
  • bij feces/verse mest onderzoek: veilig omlaag brengen van het eiwitaandeel in het rantsoen
  • verlagen geur- en ammoniakemissie


Aan de samenstelling en eigenschappen van de rectale mest kan een goed oordeel over de effectiviteit van het gegeven rantsoen worden verkregen. Op basis hiervan wordt door ons zelf of i.s.m. andere met ons samenwerkende bedrijven een gepast rantsoen advies gegeven.

Op dit moment is veel ervaring bij melkvee. Ook bij andere diersoorten is dit onderzoek toepasbaar.


 

klik voor: >> Instructie voor monsterneming en instuur formulier>>

Laatst gewijzigd: 20/10/2015
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Bookmark deze pagina
© Copyright 1997-2016, Koch - Eurolab