Een schone vruchtbare moestuin

vervuilde bodem
Ook een licht vervuilde grond kan zowel het werken in de moestuin als de gewassen ongezond worden. Het werken in de tuin kan inademing met grondstof veroorzaken, bij het schoffelen, harken en grasmaaien. Via dat stof is het voornamelijk lood en PAK's (poly-aromatische-koolwaterstoffen) die in de longen terecht komen. Zware metalen worden vooral door blad- en wortelgewassen opgenomen. PAK's vormen vanuit de grond weinig risico, zeker als de groente goed wordt gewassen.  Veel oude bodems die zware metalen bevatten, hebben ook "last van" PAK's. PAK's worden door planten niet opgenomen, zware metalen wel. 

ècht gezonde groente:
Naast eventuele vervuiling is ook de samenstelling van de groenten van belang. Zeker als veel groenten uit eigen tuin worden gegeten. Een evenwichtige mineralenverhouding in de bodem zorgt er voor dat veel nuttige mineralen en vooral spoorelementen in de groente zit. Via een gedegen bemestingsadvies wordt de bodem zo "afgeregeld" dat de samenstelling van de groente veel beter wordt en minder zware metalen bevat door een passend bemestingsadvies. 

object  meest voorkomende reden voor vervuiling vervuiling   analyse pakket  B bodemvruchtbaarheid en zware metalen  (incl. beoordeling en advies ca. 260,-) Schonegrond analyse (zware metalen PAK, PCB, min Olie)  idem  schone grond +  OCB bestrijdings- middelen  ..analyse.. op groente mineralen en zware metalen 
stads- of dorpstuin van voor 1965  vervuiling door bewoning, legen (kool)aslade, verfresten krabben schilderwerk  PAK,
zware metalen
 beste keus  goede keus meestal niet  noodzakelijk  pas na bodem onderzoek
 oude stadskern/centrum  oude ambachten, stadsafval, dumpen as, vervuilde bouwmaterialen etc.  hoofdzakelijk PAK  zware metalen  goede keus goede keus meestal niet  noodzakelijk pas na bodem onderzoek
 fruitboomgaard in periode 1940- 1975

 OCB persistente

bestrijdingsmiddelen

   samen met schone grond + OCB pakket   beste keus  
asbestverleden

 eerst asbestonderzoek uitvoeren

         
recente toepassing van bestrijdingsmiddelen

met wat meer gegevens en foto's kunnen we de meest kansrijke analyses aanbevelen 

         
sabotage in de tuin veelal met huishoudelijke producten en bestrijdingsmiddelen

met wat meer gegevens en foto's kunnen we de meest kansrijke analyses aanbevelen 

  vaak informatief, sluit ook evt. anders bodemoorzaken al of niet uit.       
uiterwaarden e.d.

 

zware metalen, dioxine, radio-activiteit        

Alle prijzen excl. btw, excl. monsterneming en monsters franco Deventer.

De zware metalen: (de vetgedrukte komen alleen in dat aangegeven pakket voor)
In bodemvruchtbaarheidspakket zijn dat:  Cadmium, Lood, Nikkel, Chroom, Arseen, Vanadium, Kobalt, Zink en Koper
In het schone grondpakket is dat            : Cadmium, Lood, Nikkel, Kwik, Barium, Kobalt, Zink en Koper

zie meer informatie over prijzen, pakketten, tips voor monsterneming, hoeveelheid benodigd monster etc.
de algemene prijslijst >>>>: 

 

Laatst gewijzigd: 30/06/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2018, Koch - Eurolab