Meststoffen en bodemverbeteraars 

Discriminatie ook van toepassing op meststoffen?

Etiketten plakken is een gemak waar een ieder zich van bedient. Ook voor meststoffen. Stalmest is “goed”, drijfmest is “fout”.
Sommige bodems worden echter helemaal niet blij met stalmest of groenbemester…. Vooral bodems die biologisch niet op orde zijn, dat wil zeggen bodems waar de processen (…!!!)niet goed lopen. De vraag is dus niet of een soort meststof goed of beter is, maar het hangt af van de bodem waarbij de meststof wordt gebruikt. Koch Eurolab lijkt het enige lab dat die bodemprocessen met een routineonderzoek kan vaststellen.
De kwaliteit van compost is een veel breder onderwerp, de ingrediënten en de bereidingswijze van compost zijn van grote invloed. Daarbij is het etiket op mooi uitgerijpte ver-aarde compost “goed” en matig of nauwelijks verteerde compost “slecht”. Het hangt van het doel af en vooral ook van de logistiek van aanbrengen. Uitgerijpte compost is uitstekend wanneer deze door de grond moet worden gebracht, met als voordeel dat de compost beperkter zuurstof verbruikt en dus niet teveel concurreert aan de gewassen. Maar het bodemleven er echt mee verbeteren lukt niet. Dat doe je juist met weinig verteerde compost, die dan oppervlakkig wordt aangebracht. (niet inwerken). Is de ene compost nu fout en de andere goed, nee dus. Als de bodem volgens onze analyse organische mest/compost slecht verteert, door teveel zuurstofarme processen, is het maar zeer de vraag of de compost die verbetering biedt, of juist bijdraagt aan mindere groei, ziekten en uitval.

Bio-bio Meststoffen kunnen alles!

Als je dan een verpakking of reclamefolder voor een bio- meststof leest, lijkt het alsof met deze meststof alle bodembehoeften worden getackeld. Nuchterheid verliest het bijna altijd van de commercie. Vanwege onbekendheid met scheikundige, microbiologische en bodem technische kennis bij afnemers komt men er vaak mee weg. Op onze site hebben we voor een beperkt aantal groepen meststoffen, dossiers waarin plussen en minnen staan met soms een indicatie van prijzen en wat adressen waar de meststoffen verkrijgbaar zijn. (zie overzicht aan rechterzijde)

Koch –Eurolab Analyses voor meststoffenfabrikanten:

Diverse eigenschappen van organische meststoffen kunnen door ons laboratorium worden onderzocht. We hebben niet een overzicht van onderzoekspakketten, het is vrijwel altijd maatwerk. U stelt ons de onderzoeksvragen, wij geven daarbij een onderzoeksvoorstel met prijsopgave. Naast analyses kunnen wij adviseren in de technische details van de verpakking / folder.
Enkele van de onderzoeksvragen:

  • Aanwezige positieve micro-organismen
  • Afwezigheid negatieve micro-organismen
  • Bijwerkingen, het beste doel voor een specifieke meststof
  • humuszurengehalte
  • elementgehaltes
  • zuurstofconsumptie
Carl Koch
Carl Koch
Laatst gewijzigd: 20/10/2015
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Bookmark deze pagina
© Copyright 1997-2016, Koch - Eurolab