Onderzoeksmogelijkheden

Klik één van de onderzoekspakketten voor verdere informatie zoals: analyse voorbeelden, monstername instructies en inzendformulieren

Kies hier uw interesse gebied:

VOERGOOTMENGSEL / VOEDERS / RUWVOEDER | VANAF € 102
diergezondheid en toxinen en natuurlijke antimicrobiële activiteit
voederefficiëntie en kringloop


Oorzaken nagaan van problemen met de gezondheid van dieren. De microbiologische kringloop binnen een veehouderijbedrijf inzichtelijk maken.
Voorkomen van problemen bij de voedering van onder meer ruwvoeders.

Een overzicht van de pakketten Klein / Basis / Uitgebreid vindt u in de 'Pakket informatie' folder.

[PDF] Pakket informatie en instructie monstername [PDF] Voorbeeld Analyse
Aspergillus
Schimmels uitgebreid
Aanmaak Inzend formulier
Aspergillus
Schimmels uitgebreid
FECES / RECTALE MEST | VANAF € 102
diergezondheid en toxinen
voederefficiëntie en kringloop


Problemen met de gezondheid van dieren in kaart brengen. Voeder efficiëntie verbeteren (in combinatie met voederonderzoek), veilig omlaag brengen van het eiwitaandeel in het rantsoen verlagen geur- en ammoniakemissie.
Betere hygiëne in de kringloop van een veehouderij (geen besmette mest het land op).

Een overzicht van de pakketten Klein / Basis / Uitgebreid vindt u in de 'Pakket informatie' folder.

[PDF] Pakket informatie en instructie monstername [PDF] Voorbeeld Analyse
Aspergillus
Aspergillus + vertering
Schimmels uitgebreid + vertering
Aanmaak Inzend formulier
Aspergillus
Aspergillus + vertering
Schimmels uitgebreid + vertering
PAKKET BODEM B - BIOCHEMISCH, CHEMISCH + LATENT ZUURSTOF STRESS | VANAF € 218
 • Compleet mineralen, spoorelementen
 • Opneembare mineralen, reserves aan mineralen
 • Organisch koolstof
 • Zuurstofhuishouding en geleidbaarheid (EC)
 • Fulvinezuren, lutumgehalte
 • Minerale stikstof

  Geschikt voor alle soorten adviezen door Koch Eurolab.
  Geschikt voor gedegen advies, problemen oplossen (of voorkomen) het kiezen van passende meststoffen en bodemverbeteraars bij de biologische processen in deze bodem.

  [PDF] Pakket informatie en instructie monstername [PDF] Voorbeeld Rapportage NL Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo
 • PAKKET BODEM A - BREED BODEMSCHEIKUNDIG ONDERZOEK | VANAF € 127
 • Compleet mineralen, spoorelementen
 • Opneembare mineralen, reserves aan mineralen
 • Organisch koolstof

  Beperkte adviesmogelijkheid door Koch Eurolab

  [PDF] Pakket informatie en instructie monstername [PDF] Voorbeeld Rapportage NL Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo
 • BODEMLEVEN SCREENING - BODEMDIERTJES | € 147
  Screening op een grote reeks verschillende bodemdiertjes. Van eencelligen tot en met mijten.
  Doel is de positieve biologische activiteit in beeld te brengen, ook de schadelijke en de biodiversiteit.

  [PDF] Pakket informatie en instructie monstername [PDF] Voorbeeld Rapportage NL
  [PDF] Voorbeeld Rapportage Engels
  Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo
  COMPOST ANALYSE - BODEMLEVEN SCREENING + AALTJES | € 159
  Screening op een grote reeks verschillende bodemdiertjes. Van eencelligen tot en met mijten.
  Doel is de positieve biologische activiteit in beeld te brengen, ook de schadelijke en de biodiversiteit.

  [PDF] Pakket informatie en instructie monstername [PDF] Voorbeeld Rapportage NL
  [PDF] Voorbeeld Rapportage Engels
  Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo
  TARWEGISTCONCENTRAAT MYCOTOXINEN ANALYSE PAKKET | € 160
  Tarwegistconcentraat mycotoxinen analyse pakket (ochratoxine, T2 toxine, DON, ZEA, Aflatoxine)

  Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo    
  DON, ZEA, ASPERGILLUS EN CANDIDA ANALYSE IN VOEDER | VANAF € 160
  DON, ZEA, ASPERGILLUS EN CANDIDA ANALYSE analyse in voeder

  Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo    
  ZUURSTOFSTRESSTEST PAKKET | € 68
  Bepaling van de zuurstof stresstest, maar ook de redox en zoutgehalte (EC) en pH water

  Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo    
  BLAD ONDERZOEK | VANAF € 83
  Bladanalyse kunnen worden geanalyseerd van blad, steel en wortels van groenten en bollen.
  Verder bladanalyses van boombladeren, naalden, vaste planten, roos, etc etc.

  [PDF] Pakket informatie en instructie monstername [PDF] Voorbeeld Analyselijst Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo
  WATER ANALYSES | VANAF € 83
  Chemisch onderzoek naar hoofd- en spoorelementen in watermonsters.
  • Onderzoek naar vee drinkwater biologisch en chemisch (geen KKM)
  • Is uw gietwater wel plantvriendelijk?
  • Is uw vijverwater in orde?
  • Is dit water geschikt voor vee en mens?
  [PDF] Pakket informatie en instructie monstername [PDF] Voorbeeld Analyselijst Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo
  RAW BESTEK ONDERZOEK | € 345
  RAW Bestek onderzoek

  Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo    
  SCHONE GROND ANALYSE/GEZOND WONEN BODEMONDERZOEK | VANAF € 260
  Standaard "schone grond" analyse.
  Zware metalen, PCB, PAK's en minerale olie (NEN 5740-2008 standaardpakket).

  [PDF] Pakket informatie en instructie monstername Bekijken analysepakket en prijs Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo
  COMPOST B.O.O.M.-BESLUIT ANALYSES | VANAF € 172
  ORGANISCHE MEST SAMENSTELLING STALMEST, DRIJFMEST E.D. | VANAF € 88
  Organische meststoffen analyse

  Chemische analyse van de voedingswaarde van hoofdvoedingsstoffen en organische stof van organische meststoffen zoals compost, dierlijke mest, mestkorrels.

  [PDF] Voorbeeld Analyselijst Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo   
  BESTRIJDINGSMIDDELEN/AGRO CHEMICALIËN SCREENING 1 | € 220
  in BODEM-GEWAS-WATER-POTGROND- COMPOST ETC

  Breed onderzoek naar bijna 500 verschillende werkzame stoffen uit bestrijdingsmiddelen. Voor bijv. schadevaststelling, controle op residuen in producten, etc etc.

  Bekijken analysepakket en prijs Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo  
  BESTRIJDINGSMIDDELEN/AGRO CHEMICALIËN SCREENING 2 | € 220
  in BODEM-GEWAS-WATER-POTGROND- COMPOST ETC

  Breed onderzoek naar bijna 200 verschillende werkzame stoffen uit bestrijdingsmiddelen. Voor bijv. schadevaststelling, controle op residuen in producten, etc etc.

  Bekijken analysepakket en prijs Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo  
  BESTRIJDINGSMIDDELEN/AGRO CHEMICALIËN SCREENING 3 | € 220
  in BODEM-GEWAS-WATER-POTGROND- COMPOST ETC

  Onderzoek naar glyfosaat (o.m. merknaam round up) en het afbraakproduct AMPA. Voor bijv. schadevaststelling, controle op residuen in producten, etc etc.

  Bekijken analysepakket en prijs Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo  
  DIOXINE (INCL. DIBENZOFURANEN, DIOXINE LIKE PCB) | VANAF € 530
  Dioxine kan bij ons onderzocht worden in vrijwel alle soorten monsters.
  Ook kunnen wij alle soorten veevoeders onderzoeken op dioxine, deze analyseresultaten zijn erkend door het Productschap.

  Bekijken analysepakket en prijs Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo  
  COMPOSTKWALITEITSANALYSES | € 168
  CEC COMPLEET + BASENVERZADIGING | € 46
  Bepaling van de CEC inclusief de basenverzadigingsmineralen: Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium, IJzer, Aluminium, Mangaan.

  (op basis van alleen een CEC analyse kan geen bemestingsadvies worden opgemaakt, Dat kan wel met een bodempakket 2 incl. eventueel de CEC bepaling met de basenverzadiging.

  [PDF] Pakket informatie en instructie monstername [PDF] Voorbeeld Analyselijst Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo
  KORRELGROOTTE ANALYSES/GRANULAIR ONDERZOEK | VANAF € 146
  Met deze korrelgrootte analyse wordt het duidelijk hoe grof of fijn de grond (M50 cijfer) is en welke fracties er in welke hoeveelheden inzitten. Op basis van een dergelijk onderzoek kan bekeken worden of een grond gemakkelijk in elkaar spoelt en welk type zand het is enzovoort. In bestekken voor aanleg van laanbomen, plantsoen e.d. kunnen eisen staan aan de korrelgrootte verdeling.

  [PDF] Voorbeeld Analyselijst Aanmaak Inzend formulier en prijsinfo  
  MESTSTOFFEN AFVALSTOFFEN
  Afvalstoffen mogen niet zomaar worden toegepast als meststof. Hiertoe dient een onderzoeksrapport te worden samengesteld om deze afvalstof officieel toegelaten te krijgen. Dit onderzoek is maatwerk. Het bestaat uit een vooronderzoekje om de eventuele risico’s volledig in beeld te krijgen. Daarna een onderzoeksfase met analyses of de meststoffen aan de normen voldoen.

  Vraag mogelijkheden en vrijblijvende prijsopgave per mail aan    
  EXPERTISE MESTSTOFFEN
  Advies betreffende nut en gebruik van onder meer organische meststoffen, inpassing in land- en tuinbouwsystemen en landschapsbeheer.
  Expertise (technisch juridisch) ingeval schade door gebruik van meststoffen dan wel verontreiniging van velerlei stoffen en microbiologische vervuiling in meststoffen.
  Binnen Koch Eurolab is meer dan 30 jaar ervaring in zowel civiele, strafrechtelijke procedures aangaande bodem, schade aan gewassen, aanlegfouten, meststoffen en verontreiniging van voeders.

  Vraag mogelijkheden en vrijblijvende prijsopgave per mail aan    
  MICROBIOLOGIE IN MESTSTOFFEN
  Uitgebreide mogelijkheden voor het onderzoek van diverse microbiologische parameters in meststoffen en compost etc.

  Vraag mogelijkheden en vrijblijvende prijsopgave per mail aan    
  BODEM CHECK-UP | VANAF € 500
  Compleet onderzoek ter plaatse
  • Profielonderzoek
  • Analyses
  • Advies
  Naar aanleiding van geconstateerde bodemprofielproblemen door bodemanalysepakket 2 kan aanvullend profielonderzoek nuttig zijn.
  Ook bij complexere vraagstukken kan een profielonderzoek naast een laboratoriumonderzoek tot een nog beter advies leiden.

  Bekijken analysepakket en prijs Vraag vrijblijvende offerte via e-mail aan  
  OVERIG ONDERZOEK
  Onderzoek dat u niet heeft kunnen vinden in bovengenoemde pakketten zijn waarschijnlijk wel door ons uitvoerbaar, geef aan wat u wilt en eventueel waarvoor dan geven wij advies voor het type onderzoek.

  Vraag mogelijkheden en vrijblijvende prijsopgave per mail aan    
  ANDERE/KLEINERE PAKKETTEN
  Vanaf 10 monsters kan het soms voordeliger zijn een kleiner pakket te laten uitvoeren voor specifieke onderzoeksdoelen. Met of zonder advies.

  Vraag vrijblijvende prijsopgave via e-mail aan    
  BODEMONDERZOEK VOOR BOUWVERGUNNING

  Om de PDF bestanden ([PDF]) te openen, dient u een PDF reader te installeren. Deze kunt u gratis downloaden op http://get.adobe.com/nl/reader/

  Wilt u de monsters laten nemen door onze buitendienst(klik).

  Link naar: BODEMWOORDENBOEK voor uitleg van diverse bodem- en bemestings termen.

  Monsterbegeleidingsbrief, Monster begeleidingsbrief, begeleidingsbrief, monsterbrief, inzendformulier, monsterformulier, monsterbegeleidingsformulier, monster begeleidingsformulier, verzendformulier, verzendbrief

  Laatst gewijzigd: 06/04/2017
  Koch - Eurolab
  Postbus 21
  7400 AA DEVENTER
  0570-502010
  info@eurolab.nl
  Sitemap
  Bookmark deze pagina
  © Copyright 1997-2016, Koch - Eurolab