Geotrichum Candidum  (GC)

aanwezigheid melkveehouderij
Deze schimmel  wordt ook in de melkveehouderij veelvuldig aangetroffen, in ca 55% van alle voedergoot mengmonsters en ca 83% van de fecesmonsters. De schimmel (een grensgeval tussen gisten en schimmels) komt veel in melk voor en zelfs (bedoeld) in sommige kaas startmengsels.

gezondheidseffecten
Er bestaat een ruime variëteit van eigenschappen binnen de groep Geotrichum Candidum (S. Gente et al 2001) De schimmel heeft een licht irriterende werking op de wanden van het spijsverteringssysteem dat kan leiden tot diarree (Geotrichosis) bij dieren met een lagere weerstand (opportunistisch pathogeen). De hoeveelheden aangetroffen G.C. zijn significant hoger  in de feces dan in het voeder.. Een deel ervan kan concentratie zijn opgenomen (verteerd) voer. Daarnaast wordt GC ook veel aangetroffen in de feces zonder dat deze in het voeder aanwezig is. Dit lijkt er op te duiden dat  G.C. zich in het spijsverteringssysteem vermeerdert / kan groeien.

groeiomstandigheden van Geotrichum Candidum.
De schimmel wordt hoofdzakelijk gevoed met melkzuur en lactaat, niet met lactose. (A. Hudecova 2009). Daarmee zou een link kunnen bestaan tussen de (1) aanwezigheid van lactaten in het voeder door kuilmiddelen (2) de aanwezigheid van antimicrobiële/antibiotische activiteit vanwege de positieve discriminatie van melkzuur bacteriën in de pens en (3) pensverzuring. . Een besmetting van het veel voorkomende penicillinium roquefortine groep, aspergillus soorten, die alle drie de weerstand beïnvloeden zou een daardoor mogelijk meer ruimte geven aan een GC besmetting.

analyse:
Geotrichum Candidum zit in zowel het basis als het uitgebreide toxinen analyse pakket in voeders en feces van Koch Eurolab. Analysemethode: microbiologisch, agarplaat methode met microscopische bevestiging.  Nadere DNA identificatie is (tegen meerkosten ca. € 100,- excl. btw ) mogelijk, indien dat binnen hooguit 1-2 weken na ontvangst van de rapportage wordt aangevraagd.

behandeling:
een advies voor behandeling wordt gegeven op basis van de feitelijke individuele analyse, en de achtergronden van het betreffend bedrijf.


Diagram 53: Mate van aanwezigheid Geotrichum candidum in voergootmengsel van willekeurige melkveehouderijbedrijven 2014  (N=130)


Diagram 54: Mate van aanwezigheid Geotrichum Candidum in feces van willekeurige melkveehouderijbedrijven 2014  (N=130)


Diagram 55: Geotrichum C. in feces tegen Zetmeel in gemiddeld rantsoen incl. krachtvoeder. (conclusie: weinig uit af te leiden)

Laatst gewijzigd: 25/06/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Bookmark deze pagina
© Copyright 1997-2017, Koch - Eurolab