Bodem check-up

Dit onderzoek bestaat uit een profielbemonstering tot ruim 1 meter diepte, waarbij ter plaatse ook metingen worden verricht. Onderzoek naar beworteling, bodemkwaliteit, oorzaak van eventuele problemen.
Dit onderzoek is met name ook interessant wanneer in eerste instantie bij een bodemvruchtbaarheidsonderzoek afwijkingen zijn aangetroffen op het gebied van een te laag gehalte aan zuurstofvermogen, hoge gehaltes aan opn. mangaan, anaerobe bacterien, aktief ijzer of aluminium gehaltes.

Als rapportage wordt ondermeer een stappenplan voor verbetering opgesteld waarbij de bodem als geheel beter gaat functioneren. Bedoeld voor alle sectoren van grondgebruik zoals glastuinbouw groenvoorziening grasland etc.

Lees verder in de bodemkrant

Voor grasland is er najaar 2001 ook de "kleine bodem check up" Hierbij worden 5 percelen grasland door ons ter plaatse bemonsterd met als doel de stikstofefficientie te verbeteren. Onderzocht worden onder meer de beworteling, zuurstofvermogen, negatieve anaerobe bacterien. Verder de poriengehalte en de indringingsweerstand.

 

Laatst gewijzigd: 25/06/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2018, Koch - Eurolab