Candida

In de analyse voor voeders (voergootmengsel) worden enkele candida soorten bepaald. Het gaat dan om een viertal candidasoorten die in meer of mindere mate schadelijk zijn.  De aanwezigheid van deze 4 schadelijke Candida soorten lijkt de laatste jaren sterk vergroot. Vandaar dat het (opnieuw) is opgenomen als een routine analyse.

rol bij mastitis
Candida spelen een rol bij mastitis. Zij moeten dan wel doordringen tot in de uier. Die kans wordt groter als rond het dier mest en voederresten aanwezig zijn. Van de 4 bepaalde candida is met name de Candida Krusei het vaakst betrokken bij mastitis.

Candida Albicans,
Deze candidasoort produceert ook een zeer schadelijke toxine, het gliotoxine. Deze toxine ondermijnt het immuunsysteem.

Welke acties kan men nemen:
- door het voergootmengsel te controleren op candida soorten.

indien er dan in relevante mate candida zijn aangetoond zijn er twee opties: nagaan welke voeder-ingrediënt sterk bijdraagt. En dient ook gelijk het uitkuilsysteem te worden aangepakt. 

Dat kan bijvoorbeeld door een door Koch Eurolab ontwikkelde vloeistof welke op de kuilranden, dan wel in de voedermengwagen kan worden mee gemengd. Deze vloeistof is actief tegen candida en aspergillus. 

 

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd: 25/06/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Bookmark deze pagina
© Copyright 1997-2017, Koch - Eurolab