Grondsoortbepaling Nieuwe Mestwetgeving Nederland  *)

Het ministerie LNV heeft voor de agrarische sector een bodemkaart van heel Nederland gemaakt met daarin aangegeven de verschillende grondsoorten. Bij elke grondsoort zijn weer andere regels en dus rechten van toepassing. Daarom kan het gewenst zijn om bezwaar te maken,  wanneer u denkt dat deze indeling niet overeenkomt met de werkelijke grondsoort.   Dit kan, en wij kunnen u daar desgewenst bij helpen. Ons laboratorium en adviesdienst is al meer dan 50 jaar actief in bodemonderzoek (zie historie op de homepage) en heeft een onderzoekspakket dat juist op deze grondsoortcorrectie aanvragen is toegesneden.

In de tekst op de website van het ministerie en in diverse vakbladen staat ten onrechte een einddatum genoemd van 1 juli 2005. Het blijkt dat deze datum helemaal geen einddatum is om een correctie aan te vragen. Na diverse contacten met LNV is ons overduidelijk gebleken dat u ook na deze datum  gewoon recht heeft op een verzoek tot correctie in te dienen.

Hoe pakken wij dit onderzoek aan?

1.  U geeft aan ons door over hoeveel hectare u twijfelt, en over hoeveel percelen dit is verdeeld. Verder stuurt u ons tevens een bedrijfsoverzicht toe zoals deze op internet op de site van het ministerie staat. Voor een offerte kunt ook ook eerst bellen en ons het aantal ha opgeven waar u onderzoek wilt. Indien u geen internet heeft maar ons uw wachtwoord geeft kunnen wij later voor u de officiële bedrijfsindeling bekijken.

stuur ons uw gegevens per e-mail:   info@eurolab.nl     of bel  0570 502010

2. Wij brengen aan u een vrijblijvende offerte uit waarbij wij het zo hebben georganiseerd dat u niet onnodig kosten maakt: dit doen we door alleen het veldwerk aan te bieden en de rapportage alleen dan uit te voeren, wanneer u ook recht heeft op een correctie.  Vooraf weet u wat alles kost.

3. Na opdrachtgeving voeren wij dit onderzoek voor u uit en u ontvangt een schriftelijke EN een digitale rapportage. Deze kunt u dan naar Dienst Regelingen in Assen sturen.

*)  Voor België gelden geheel andere wetten, vandaar dat dit onderzoek gekoppeld is aan de Nederlandse wetgeving, maar ook in België kunnen wij voor opdrachtgevers bodems karteren en het bodemtype bepalen en overige bodemonderzoeken uitvoeren. In België werken diverse officiële onderzoeksinstellingen met onze onderzoeken voor routine en research, maar ook bij de telers die zijn aangesloten bij onderzoeksprogramma's.

Als u het met de vaststelling van de grondsoortenkaart niet eens bent, kunt u uw bedenkingen per topografisch perceel kenbaar maken. Om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen moeten uw bedenkingen bepaalde gegevens bevatten. Zo moet er een grondsoortonderzoek uitgevoerd zijn door een bodemkundig onderzoeksbureau. U moet het bodemkundig onderzoek zelf bekostigen.

Gegevens die noodzakelijk zijn bij het kenbaar maken van uw bedenkingen zijn:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en BRS nummer
  • Motivatie van uw bedenking en het perceel (percelen) dat niet juist is vastgesteld
  • Het rapport van een recent bodemkundig onderzoek, waaruit blijkt dat de grondsoort anders is dan is vastgesteld bij de grondsoortenkaart.
Laatst gewijzigd: 20/10/2015
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Bookmark deze pagina
© Copyright 1997-2016, Koch - Eurolab