BLAD / GEWAS ANALYSE

De blad/gewasanalyse van Koch - Eurolab is uitgebreider, naast de gebruikelijk voedingsstoffen en spoorelementen is in het standaard onderzoek ook silicium, (schadelijk) aluminium en enkele zeldzamere nuttige spoorelementen bepaald (zie voorbeeld). Internetprijs a € 98,- (excl. btw excl. monsterneming, franco Deventer).

Gewasbemonstering kan nuttig zijn bijv. als aanvulling op een bodemonderzoek. Bij bomen is de mate en wijze van beworteling van invloed in hoeverre een bodem wordt benut, in hoeverre de boom er in slaagt mineralen op te nemen. Wortelomvang, bemonstering van meerdere bodemlagen, mogelijk profiteren van mineralen uit het grondwater zijn factoren die met een bodemonderzoek ten dele in beeld komen. Toch is een bodemonderzoek de basis van een goed begrip van de standplaats en om eventuele afwijkingen in de uiteindelijke gewasanalyse te kunnen duiden en om te zetten in een advies.

Bij de kleinere kruidachtige tuinbouwgewassen is veelal de bodemanalyse voldoende om te bepalen hoe de conditie van de bodem en de mineralenverhouding kan worden geoptimaliseerd en met welke middelen en wijze. Bij deze groep gewassen kan bemonstering van kwaliteit zoals vitaminen, zware metalen (die van cadmium is overigens ook goed te voorspellen uit een bodemonderzoek en in mindere mate ook die van lood).

PARASITAIRE SCHIMMELS EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Bij blootstelling aan bestrijdingsmiddelen door bespuiting of door overwaaien van bestrijdingsmiddelen kan het beste het deel van het monster worden bemonsterd dat direct is blootgesteld. Voor residuopname (resten van bestrijdingsmiddelen in de bodem of in de bodem gebrachte bestrijdingsmiddelen) of voor partijkwaliteitskenmerken kunnen het beste de consumeerbare gedeelten van het gewas worden ingestuurd voor analyse.

Zijn er complexere factoren dan in dit informatieblad beschreven, is er een juridisch geschil, of een aangelegenheid van research of proefopzet kunt u ons om maatadvies vragen. Vragen die worden gesteld per e-mail en die bovendien in relatief korte tijd zijn te beantwoorden zullen in de regel kosteloos door ons worden beantwoord. Ingeval van telefonisch overleg en net iets complexere vraagstukken zal in de regel een uurtarief specialist worden berekend.

ADVIES

Een volledig advies op basis van een gewasanalyse kan alleen worden gegeven in combinatie met onze bodemanalyse B. Anders zal het advies beperkt zijn tot bijv. een antwoord op een vraag.

OPTIES
  • Aanvullende element analyses zijn mogelijk op bijv. cadmium, lood en arseen, chloride, nitraat, jodide, bromide en fluoride
  • Bestrijdingsmiddelen
  • Parasitaire aandoeningen
  • Aminozurenpatroon, voedingswaarde analyses
Laatst gewijzigd: 27/11/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2018, Koch - Eurolab