Aspergillus supertoxine preventie protocol

Het artikel onder "natuurlijke toxinen" geeft al inzicht in de rol van aspergillus speciaal  in de melkveehouderij. Deze schimmel (A. Fumigatus en A.Terreus)  produceert onder meerdere toxinen ook de super toxine: gliotoxine.  Vanwege het hoge percentage melkveehouderijen dat te maken heeft met  aspergillus, en het feit dat vrijwel elk bedrijf er op enig moment mee te maken krijgt, is een preventieprotocol noodzakelijk om de weerstand van het vee op peil te houden.  Het is beperkt mogelijk om deze schimmel van het bedrijf te weren omdat deze in gewone lucht al overal voorkomt. Op 88% van de koeien bleek uit onderzoek de schimmel deel uit te maken van de pensflora. Een kleine rantsoenonvolkomenheid kan al tot groei van de aspergillus leiden. Wetend dat de onnauwkeurigheid van routine ruwvoederanalyses 5-10% kan afwijken van de werkelijkheid, kan het zijn dat het rantsoen toch net iets teveel of te weinig bevat. Een Eurolab toxinenanalyse heeft als bijkomend voordeel dat deze een extra check is op een juist rantsoen.

Een algemeen advies is om rantsoenen niet teveel te wisselen. Het werkt het beste als langere tijd dezelfde kuilen in dezelfde verhoudingen kunnen worden gevoederd. Dit scheelt dan ook in aantallen benodigde en het aantal keren bijsturen.

PROTOCOL ON-VERDACHTE BEDRIJVEN:
- individuele kuilen onderzoeken: nee
- voergootmengsel mèt fecesmonster onderzoeken  ja, enkele malen per jaar, met name in het stalseizoen.
   er kan worden volstaan met het kleine onderzoekspakket toxinen dat hoofdzakelijk gericht is op aspergillus..
   voeg de rantsoengegevens bij (zie monster begeleidings invulformulier op onze site voor wat we aan gegevens voor een 
   advies nodig hebben) Het advies bestaat in de regel uit kleine rantsoenaanpassingen.

Mocht er in het fecesmonster aspergillus worden aangetroffen, hetgeen bij onverdachte bedrijven gemiddeld in 60% van de gevallen voorkomt, wordt in ca. 18% van de gevallen, afhankelijk van de hoeveelheid aspergillus die wordt aangetroffen, geadviseerd om na 2 weken nieuwe fecesmonster te nemen, gerekend vanaf het moment waarop de rantsoenaanpassing op basis van het eerste onderzoek is toegepast. 

Mocht er in het voergootmengsel  zelf een veel te hoog gehalte aan toxinen verwekkers worden vastgesteld, wordt onderzoek op de individuele componenten geadviseerd (goedkoper, gericht onderzoek ter uitsplitsing van het voergootmengsel) Dit komt in ca. 8-12 % van de onverdachte gevallen voor.In gevallen met een lagere besmetting kan met een kleine rantsoen aanpassing in combinatie met bijv. een natuurlijke antimicrobiële activitetsbinder worden volstaan en is nader onderzoek niet noodzakelijk

PROTOCOL BEDRIJVEN MET ONBESTEMDE KLACHTEN
- individuele kuilen onderzoeken: nee, alleen wanneer als een kuil echt zeer verdacht zou zijn.
- voergootmengsel mèt fecesmonster onderzoeken  ja, ca 4-5 keer gedurende het gehele jaar
   het uitgebreide toxinen analysepakket wordt aanbevolen. 
   voeg de rantsoengegevens bij (zie monster begeleidings invulformulier op onze site voor wat we aan gegevens voor een 
   advies nodig hebben) Het advies bestaat in de regel uit kleine rantsoenaanpassingen.

Mocht er in het fecesmonster aspergillus worden aangetroffen, hetgeen bij onverdachte bedrijven gemiddeld in 80% van de gevallen voorkomt, wordt in ca. 18% van de gevallen, afhankelijk van de hoeveelheid aspergillus die wordt aangetroffen, geadviseerd om na 2 weken nieuwe fecesmonster te nemen, gerekend vanaf het moment waarop de rantsoenaanpassing op basis van het eerste onderzoek is toegepast. 

Mocht er in het voergootmengsel  zelf een veel te hoog gehalte aan toxinen verwekkers worden vastgesteld, wordt onderzoek op de individuele componenten geadviseerd (goedkoper, gericht onderzoek ter uitsplitsing van het voergootmengsel) Dit komt in ca. 20 % van de onverdachte gevallen voor. In gevallen met een lagere besmetting kan met een kleine rantsoen aanpassing in combinatie met bijv. een natuurlijke antimicrobiële activitetsbinder worden volstaan en is nader onderzoek niet noodzakelijk.

 

 

Laatst gewijzigd: 24/06/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Bookmark deze pagina
© Copyright 1997-2017, Koch - Eurolab