Koch - Eurolab analyses (overzicht meest gevraagde analyses en prijslijst)

Hieronder vindt u een uitgebreide lijst met onze standaard analyses, we hebben voor de meest voorkomende pakketten een voorbeeld rapport toegevoegd zodat u van tevoren kunt zien wat er precies onderzocht wordt.
Verder kunt u hier de instructies voor monstername vinden, we streven ernaar om deze zo helder mogelijk te maken zodat u zelf de monsters op een eenvoudige wijze kan nemen.
De onderstaande prijzen zijn excl. btw, monstername en advies. Indien u een monster wil insturen ontvangen wij deze graag met een geprint inzendformulier, deze kunt u aanmaken door op 'Inzendformulier ' te klikken.
U kunt uw gegevens invoeren en informatie over uw monster geven door 3 eenvoudige stappen.
Indien u gebruikt maakt van een eenmalige incasso, vergeet u dan niet uw handtekening op het formulier.
Voor bepaalde voeder en mestmonsters hebben we rantsoengegevens nodig, op het inzendformulier staan de benodigde gegevens die u kunt invullen.
Indien u verdere vragen hebt kunt u contact met ons nemen, per e-mail en telefonisch.

Indien het onderzoek dat u graag zou willen uitvoeren niet in deze lijst staat kunt u contact opnemen, we hebben meerdere mogelijkheden voor onderzoek die we niet standaard, maar juist op maat voor u kunnen uitvoeren.

nr Analysepakket omschrijving
(bodem, compost, mest, voeders, blad, water)
Geschikt voor
type
monsters:
Prijs in €
excl. btw, excl. monsterneming, excl. advies *)

Meer info

voorbeelden
monstername-instructie

Aantal werkdagen in lab

 

Analyses op Bodem - Compost

1

Bodemvruchtbaarheid A

CEC plantopneembare mineralen, latente zuurstofstress,pH etc.

Optie: advies voor diverse doeleinden.

bodem
Vanaf  139,-
(sinds okt. 2019 andere pakketindeling)

Voorbeeld rapport
Pakketprijzen + opties

Hoe te bemonsteren?
Inzendformulier

ca. 8 - 10
1a

Bodemvruchtbaarheid B
alle analyses van bodemanalyse A, plus biologische activiteiten bacteriën,  schimmels, actinomyceten en gisten

Optie: advies voor diverse doeleinden.

bodem vanaf  198,-
(sinds okt 2019 andere pakketindeling)
Voorbeeld rapport
Pakketprijzen + opties

Hoe te bemonsteren?
Inzendformulier
ca 10 - 12
2

Bodemvruchtbaarheid C uitgebreid

Alle analyses uit bodemanalyses A en B  aangevuld met reserves aan mineralen, meer spoorelementen en zware metalen, C/N etc.

Totaal ca. 45 analyses per monster.

Optie: advies mogelijk voor veel doeleinden.

bodem  vanaf  282,-
(sinds okt. 2019 andere pakketindeling)

Voorbeeld rapport
Pakketprijzen + opties

Hoe te bemonsteren?
Inzendformulier

ca. 15
3 A

Bodemleven screening  A

analyse van bodemdiertjes zoals protozoën, nematoden,  beerdiertjes en raderdiertjes.  (500 ml monster)

 

bodem,
compost

 

 

 

 

 

 

149,-

 

 

 

 

  

 

Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier

 

in combi: zie info bij pakket A, B of C, kies daar de aanvullende opties

 

neem s.v.p. contact op voor informatie over de planning en levering rapport

3 B 

Bodemleven screening  B

potwormen, springstaarten, mijten, duizend- en miljoenpoten en keverlarven.


We hebben minimaal 3 kg monster nodig, met minder materiaal kunnen we de analyse niet compleet uitvoeren. 

 

opties: aangevuld met het op naam brengen van de springstaarten en mijten.

 bodem,
compost
149,- 

Voorbeeld rapport
Voorbeeld rapport uitgebreid
Informatie / monsterneming

Inzendformulier

 

in combi: zie info bij pakket A, B of C, kies daar de aanvullende opties

 

 

neem s.v.p. contact op voor informatie over de planning en levering rapport

4 Bodemanalyse Latente zuurstof stress met beoordeling en algemeen advies, Redox globaal voedingsniveau / zout, pH  bodem,
68,-

Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier
ca. 6
5

Korrelgrootte analyse

10 Zeeffracties, leem, lutum , M50 D10/60, pH-KCl, opties: organische stof en koolzure kalk.

bodem 154,- Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier
ca. 12
5a

Korrelgrootte lasertechniek

Gedetailleerde korrelgrootte verdeling

0.1 - 2000 micrometer.

bodem 166,- Informatie / monsterneming
Inzendformulier
ca. 40
6

Bestrijdingsmiddelenscreening 1

> 400 Bestrijdingsmiddelen

(zie lijst in voorbeeld) met beoordeling.
minimaal 1 kg grond is vereist 

bodem,

compost, gewas, voeder, water

220,-

Voorbeeld rapport
Inzendformulier
ca. 10
7

Bestrijdingsmiddelenscreening 2

> 150 Bestrijdingsmiddelen aanvullend op pakket 1

(zie lijst in voorbeeld).

minimaal 1 kg grond is vereist

bodem,

compost, gewas, voeder, water

220,-
(in combinatie met bestrijdingsmiddelen screening 1 of 3  €170)
Voorbeeld rapport
Inzendformulier
ca. 10
8

Bestrijdingsmiddelen 3

Glyfosaat - Glufosinaat

Onder meer onkruidbestrijdingsmiddelen Round-up en Basta.

minimaal 1 kg grond is vereist

bodem,

compost, gewas, voeder, water

220,-
(in combinatie met bestrijdingsmiddelen screening 1 of 2  €170)
Voorbeeld rapport
Inzendformulier

ca. 10
           
10

Compost en aanverwant  BOOM analyse (zonder aanmelding RVO)

voedingsstoffen N,P,K, Mg, S, Ca, ammonium, pH, koper zink lood cadmium kwik nikkel en chroom.

compost, bermmaaisel, compost-ingrediënten etc.

 

205,-  Voorbeeld rapport
Inzendformulier
ca. 10
10 a IDEM met chloride  compost,

+ 24,-  
(in combi met pakket 10)
zie info en start bij item 10, kies daar aanvullende opties ca. 12
10 b IDEM met compoststabiliteit, aerobe-, anaerobe- en zuurstofloze bacteriën,gisten schimmels en actinomyceten  gezeefde compost

+ 92,-  

 

(in combi met pakket 10)

   
10 c Oxitop (respiratie- analyse) compost + 130,-
(in combi met pakket 10)
zie info en start bij item 10 kies daar aanvullende opties ca. 20
12

Hygiëne pakket A

Clostridia, Aspergillus soorten, E-coli coliformen en Entero bacteriën.

bodem,
compost

zandbakzand

128,-
(als aanvulling op bodemt B, C en compost 10   108,- )

Voorbeeld rapport
Inzendformulier

in combinatie met pakket A of B kies daar aanvullende opties

ca. 10
13 Hygiëne pakket B
Candida, Listeria monocytogenes, broeivormende bacteriën en overige schimmels.
bodem,
compost
128,-
(als aanvulling op bodemt B, C en compost 10   108,- )

Voorbeeld rapport

Inzendformulier

in combinatie met pakket A of B kies daar aanvullende opties

ca. 10
14 (alleen)  zuurgraad pH- KCl
met bekalkings advies.
bodem 45,-

Inzendformulier

ca. 5
15 (alleen)  chloride bodem, compost 45,-
(combi met bodemanalyse  
A,  B of C  17,- )

Inzendformulier 

in combinatie met pakket A of B kies daar aanvullende opties

ca. 5
16 Dioxine en dibenzofuranen PCB-achtige dioxinen en PCB bodem,
compost,
430,- Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier
ca. 12
17 Schone grond pakket
Inclusief uitgebreide rapportage veilig wonen, verbouwen en overig: analyse op zware metalen, PAK's, olie, PCB en pH KCl.
bodem,
compost
270,- Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier
ca. 8
17a IDEM
Met aanvulling organochloor bestrijdingsmiddelen (OCB) speciaal daar waar tuinbouw of fruit is geteeld of in uiterwaard.
bodem,
compost
+ 85,- info en opstarten bij vorige item 17 ca. 8
18

Partij onderzoek AP04

Officieel schone grond certificaat voor partijen grond, incl. monsterneming.

bodem 1270,-
(tot 2000 ton grond, indien zonder puin tot 10.000 ton)
Informatie / monsterneming
Inzendformulier
ca. 12
19 IDEM aanvullend op
AP04: asbestonderzoek.
bodem + 410,- info en opstarten bij item 18 ca. 12
20 Vetzuren (vluchtig en wateroplosbaar) bodem, compost               62,-    
21 PFAS analyse bodem 295,- Inzendformulier  
           
 

Analyses op: Blad - Gewas - Voeding - Voeders

30 Blad/gewasonderzoek uitgebreid 
Totaalgehalten in drogestof: mineralen spoorelementen en zware metalen.
plantaardig-
materiaal
TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR
E-mail mij wanneer beschikbaar
Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
ca. 12
30a

IDEM

Met bovendien zware metalen cadmium arseen en lood.

plantaardig-
materiaal
TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR
E-mail mij wanneer beschikbaar
info en start bij item 30 ca. 10
31

Bladonderzoek op chloride, jodide, bromide of fluoride

Dit is de prijs per element, voeg toe onder menu 'Eventuele aanvullende onderzoeken (opties)' .

plantaardig-
materiaal
TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR  56,-
(combi met
pakket 1, 2 of 3 + 20,- )

E-mail mij wanneer beschikbaar

 ca. 10
32

Mycotoxinen problemen
Aspergillus schimmels in voeders

Enkel Aspergillus soorten.

plantaardig materiaal 102,-

Voorbeeld rapport
English example report
Informatie / monsterneming

Inzendformulier

ca. 6
32a

Mycotoxinen problemen
Aspergillus schimmels in voeders

in een serie individuele monsters

(extra optie Candida)

voeders

eerste monster 102,-

elk volgende

monster 57,-

 

Informatie / monsterneming
Inzendformulier

 

ca. 6

32b

Candida onderzoeken

in een serie individuele monsters

(extra optie Aspergillus Schimmels)

voeders

eerste monster 102,-

elk volgende

monster 57,-

 

Informatie / monsterneming
Inzendformulier

 

ca. 6 

33 Schadelijke schimmels, bacteriën en candida gisten uitgebreid pakket voeders
Aspergillus soorten, overige schimmels, Clostridia en Candida.
voeders, plantaardig materiaal
meest gevraagd pakket
194,-

Voorbeeld rapport
English example report
Informatie / monsterneming

Inzendformulier

ca. 6
34 Clostridia los pakket
Vooronderzoek evt. aanwezigheid
C. botulinum (botulisme) + C. perfringens. Lagere detectiegrens dan bij item 33.
voeders, bodem, overige 154,-

Inzendformulier

 
35

Tarwegist concentraat

Analysepakket met Aspergillus soorten

en 4 schadelijke Candida, mycotoxinen en DON + ZEA.

  191,-

Informatie / monsterneming
Inzendformulier

ca. 10
36 Antimicrobiële stoffen (somparameter) voeders, plantaardig materiaal + 78,-
(aanvullend bij pakket Aspergillus of Uitgebreid + 68.-)

info en start bij pakket Aspergillus (nr 32) en Uitgebreid pakket (nr. 33)

 

ca. 7
37

Per mycotoxine (aanvullend op toxinen-verwekker pakketten) Keuze uit:
DON, ZEA, fumonisine, ochratoxine, citrinine, T2-toxine en aflatoxine
(ELISA-methode).

voeders + 32,- info en start bij pakket Aspergillus (nr 32) en Uitgebreid pakket (nr. 33) ca. 10
38 Per mycotoxine (als los analysepakket) Keuze uit: DON (=Deoxinivalenol), ZEA (=Zearalenone) fumonisine, ochratoxine en citrinine, T2-toxine en aflatoxine
(ELISA-methode).
voeders 56,-
(elke volgende toxine + 32,- )

Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier

ca. 10
38+ IDEM in plantaardig materiaal, overige (indien voeder kies dan voor 38) plantaardig- materiaal, overige 68,-
(elke volgende toxine + 45)


Informatie / monsterneming

Inzendformulier

ca. 10
39 Moederkoren alkaloid toxine voeders, overige 121,-

Inzendformulier

ca. 10
40

Aanvullend voederwaarden, mineralen

en spoorelementen

enkelvoudige voeders   info en start bij pakket Aspergillus (nr 32) en Uitgebreid pakket (nr. 33) ca. 10
41 Broeivormende bacteriën voeders, voeding, compost,
bodem
57,-
(combi met pakket Aspergillus of Uitgebreid 32,- )

info en start bij pakket Aspergillus (nr 32) en Uitgebreid pakket (nr. 33)

 

Inzendformulier

ca. 6
42 E- coli en coliformen (enterobacteriën) voeders, voeding compost,
bodem

57,-

(combi met pakket Aspergillus of Uitgebreid + 32,- )

in combinatie info + en start bij pakket Aspergillus (nr 32) en Uitgebreid pakket (nr. 33)

 Inzendformulier

ca. 6
43 Dioxine en dibenzofuranen + PCB achtige dioxinen + PCB plantaardig materiaal 430,- Inzendformulier ca. 10
44 IDEM in niet plantaardige voedermonsters. overige voeders 530,- Inzendformulier ca. 10
  Voor bestrijdingsmiddelen ZIE items 6, 7 en 8 onder bodem - compost        
           
 

Mest - Feces - Meststoffen

60 Toxinen verwekkers pakket Aspergillus 
Enkel Aspergillus soorten.
feces, mest, compost 102,-

Voorbeeld rapport
English example report
Informatie / monsterneming

Inzendformulier

ca. 6
61 Toxinen verwekkers pakket Aspergillus en vertering
Aspergillus soorten, voedervertering, N en efficiëntie voor beter advies.
feces (verse mest) 151,-

Voorbeeld rapport
English example report
Informatie / monsterneming

Inzendformulier

ca. 10
62 Toxinen verwekkers pakket uitgebreid
4 Soorten Candida, overige schimmels en Clostridia, vertering en N efficiëntie.
feces (verse mest) pakket met beste adviesmogelijkheid 238,-

Voorbeeld rapport
English example report
Informatie / monsterneming

Inzendformulier

ca. 10
63 Vloeibare mest N+P+K
Met droge stof, anaërobie, ammonium, C/N, organische stof, ruw as, magnesium en natrium.
drijfmest, feces pakket met beste adviesmogelijkheid 88,-

Voorbeeld rapport

Inzendformulier

ca. 10
64 Vaste mest N+P+K
Met droge stof, ammonium, C/N, organische stof, ruw as, magnesium en natrium.
stalmest 98,-
Inzendformulier
ca. 10
65 Clostridia los pakket
Vooronderzoek eventuele aanwezigheid verschillende Clostridium soorten waaronder C. botulinum (botulisme) en C. perfringens
feces, mest 154,- Informatie / monsterneming
Inzendformulier
ca. 6
66 Vetzuren (vluchtig en water oplosbaar)  feces, mest, slib  € 62,-    
           
 

Water - Bronwater - Drinkwater - Gietwater

71 Gietwater pakket
Mineralen, nitraat, fosfaat, hardheid, zuurgraad, mineralen, mangaan, ijzer, zouten (chloride, sulfaat en geleidbaarheid), spoorelementen met beoordeling gietwater.
water 72,- Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier
ca. 6
72 Drinkwater pakket
Idem als pakket 1, maar met lagere detectiegrens voor ammonium met beoordeling drinkwater.
water 83,- Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier
ca. 8
73 Drinkwater + hygiëne
Idem als pakket 2, + E-coli en coliformen, aerobe bacteriën en anaerobe bacteriën. Met korte beoordeling ook voor overige doelen watergebruik.
water 178,- Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier
ca. 8
  Voor bestrijdingsmiddelen ZIE items 6, 7 en 8 onder bodem - compost        

 

 

 *) prijzen exclusief administratiekosten en BTW indien niet met automatische machtiging wordt betaald, (deze bedraagt 2% van de opdracht met een minimum van
€ 18,-).
Bij sommige onderzoeken kan een advies of beoordeling zijn inbegrepen. Lees hiertoe de info PDF waar dan ook de diverse opties zijn weergegeven en advies over de wijze van bemonsteren. Pakketwijzigingen voorbehouden. De prijzen gelden voor het moment dat een monsterformulier wordt aangemaakt en de monsters binnen 2 weken binnenkomen. Bij bodemonderzoeken varieert het bedrag per advies, zie de info PDF, advies voor overige projecten is op basis van een uurtarief senior adviseur. Geef daarbij duidelijk aan wat uw vragen zijn, het doel van het onderzoek en wat logische aanvullende informatie, foto's etc.

Laatst gewijzigd: 07/01/2020
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2018, Koch - Eurolab